Změny u nadstandardních mezd

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

I v roce 2022 budou v Česku zavedeny dvě daňová pásma – 15 % a 23 %. Kdy bude hrubá mzda nebo odměna podléhat vyšší daňové sazbě?

Daň z příjmu se bude i v roce 2022 vypočítávat přímo z hrubé mzdy. Do hrubé měsíční mzdy ve výši 155644 Kč bude sazba daně 15 % a od hrubé měsíční mzdy 155644 Kč bude daňová sazba 23 %. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí tedy zaměstnanci s vysokými příjmy méně, neboť v roce 2021 podléhala vyšší daňové sazbě hrubá měsíční mzda nad 141764 Kč.

Praktický výpočet

Manažerka Jitka má hrubou měsíční mzdu 180000 Kč. V roce 2021 činila daň z příjmu před uplatněním daňových slev 30059 Kč (141764 Kč × 15 % + (180000 Kč – 141764 Kč) × 23 %). V roce 2022 bude daň z příjmu fyzických osob před uplatněním daňových slev činit 28949 Kč (155644 Kč × 15 % + (180000 Kč – 155644 Kč) × 23 %).

Zvýšení limitu pro platbu pojistného

Při výpočtu sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Limit je shodný pro rozhodné příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti. Z částky nad strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Sociální pojištění se zaplatí naposledy v měsíci, kdy je maximálního vyměřovacího základu dosaženo. Pro celý rok 2022 činí maximální vyměřovací základ částku 1867728 Kč, pro celý rok 2021 činil maximální vyměřovací základ 1701168 Kč. Zaměstnanci s vysokými příjmy tedy zaplatí z důvodu zvýšení maximálního vyměřovacího základu meziročně více na sociálním pojištění. Na druhou stranu to pro ně bude mít pozitivní vliv při budoucím výpočtu starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí