Poradna: Neplacení SP z vedlejší činnosti

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jakub: Studuji VŠ a plánuji od září nebo října zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Dočetl jsem se, že budu vykonávat vedlejší činnost, ze které se nemusí v některých případech platit sociální pojištění. Můžete mi to vysvětlit?

Výkon samostatné výdělečné činnosti při studiu je skutečně pro účely placení sociálního pojištění (i zdravotního pojištění) považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění skutečně neplatí. Zdravotní pojištění se však platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na výši dosaženého hrubého zisku.

Limit za celý rok 2021

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2021 je limitem pro neplacení sociálního pojištění částka 85058 Kč, přičemž se jedná o tzv. hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje. Např. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s ročním příjmem 200000 Kč a výdaji 120000 Kč má tedy hrubý zisk 80000 Kč a nemusí sociální pojištění za rok 2021 ze samostatné výdělečné činnosti platit.

Krácení limitu

V případě, že je však vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku, což bude Váš případ, tak se limit poměrně snižuje. Za každý měsíc, kdy není vedlejší samostatná výdělečná činnost během roku 2021 vykonávána se snižuje rozhodná částka o 7089 Kč. V praxi to znamená, že pokud začnete vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost od září, potom bude limitem pro neplacení sociálního pojištění částka 28346 Kč (85058 Kč – (8 × 7089 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP