Splatnost důchodu není jednotná

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Příjemci státního důchodu mají stanoven přesný termín výplaty svého státního důchodu. Termín není přitom pro všechny příjemce důchodu stejný.

Státní důchody vyplácí v Česku pouze Česká správa sociálního zabezpečení, která provádí veškerou důchodovou agendu, např. zdravotních pojišťoven působí v Česku sedm. Splatnost důchodu je individuální a pohybuje se od 2. do 24. dne v měsíci. Vyplácet všechny důchody v jeden termín by bylo vzhledem k velkému počtu vyplácených státních důchodů (tj. starobních, invalidních a pozůstalostních) administrativně složité.

Mzda se vyplácí zpětně, důchody dopředu

Důchody jsou přitom v Česku vypláceny dopředu. Nikoliv tedy zpětně jako je tomu u mzdy, která se vyplácí např. v červenci za červen. Důchody, na rozdíl od mzdy, se nedaní. Ze státního důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Dani z příjmu fyzických osob přitom za příslušný kalendářní rok podléhá pouze část důchodu nad 36násobek minimální mzdy. Za rok 2021 se podléhá dani z příjmu fyzických osob důchod až nad 547200 Kč a takto vysoký souhrnný důchod se v Česku pobírá pouze výjimečně.

Co když vychází splatnost na víkend?

V případě, že v příslušném měsíci vychází splatnost důchodu na sobotu, potom obdrží příjemce státního důchodu měsíční penzi již v pátek. Pokud však připadne splatnost důchodu na neděli nebo státní svátek, potom je výplata státního důchodu následující pracovní den. V některých případech dříve, o čemž ČSSZ veřejnost informuje. Důchody splatné 4. července 2021 budou dle sdělení ČSSZ vyplaceny 2. července 2021. Důchody splatné 6. července 2021 budou vyplaceny 7. července 2021.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí