Výdajový paušál a důchod

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

U osob samostatně výdělečně činných není základním ročním důchodovým údajem dosažený příjem ani dosažený zisk. Rozhodujícím údajem je vyměřovací základ, který může být díky uplatnění výdajového paušálu značně nižší, než by se zdálo na první pohled.

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se osobní vyměřovací základ počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2020. U OSVČ je rozhodným ročním příjmem roční vyměřovací základ, tedy částka, ze které se skutečně sociální pojištění za příslušný rok zaplatí.

Příjem ani zisk nerozhodují

OSVČ, které mají skutečné výdaje nízké, ušetří díky uplatnění výdajového paušálu významné částky nejenom na dani z příjmu fyzických osob, ale i na platbě sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Skutečný příjem i skutečný zisk mohou být výrazně vyšší, než částka, ze které se za příslušný rok zaplatí sociální pojištění.

Praktický příklad

Paní Denisa dosáhne za rok 2021 příjmu ve výši 770000 Kč. Skutečné výdaje činí pouze 10 % dosažených příjmů. Paní Denisa uplatní 60% výdajový paušál při výpočtu daňových povinnosti (ostatní živnost).

  • Skutečný hrubý zisk za rok 2021 činí 693000 Kč (770000 Kč – (10 % ze 770000 Kč).
  • Hrubý zisk při uplatnění 60% výdajového paušálu činí 308000 Kč (7700000 Kč – (770000 Kč × 60 %).
  • Vyměřovací základ, tedy částka, ze které bude vypočteno sociální pojištění, činí 154000 Kč (308000 Kč × 50 %). Pro důchodové účely na tom bude paní Denisa stejně jako zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 12833 Kč, přestože její skutečný hrubý měsíční zisk dosahuje 57750 Kč (693000 Kč: 12 měsíců). Rozhodující pro důchodové účely je částka, ze které je zaplaceno sociální pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Paušály v podnikání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí