Spolupracující osoba a sociální pojištění

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V praxi některým OSVČ pomáhá druhý z manželů. Pro daňové účely se jedná o spolupráci. Jak to mají s platbou sociálního pojištění spolupracující osoby?

Spolupracující osoba je pro účely placení sociálního pojištění považována rovněž za OSVČ. Výpočet sociálního pojištění se v takovém případě liší, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. O vedlejší činnost se v praxi nejčastěji jedná, pokud je spolupracující osoba současně zaměstnancem. Sazba sociálního pojištění je i pro spolupracující osoby 29,2 % z vyměřovacího základu.

Roční sociální pojištění

Na spolupracující osobu převede OSVČ část příjmů a výdajů. Skutečným vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění je polovina takového hrubého zisku. V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí spolupracující osoba vypočítat sociální pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

  • Za celý kalendářní rok 2020 je minimálním vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění částka 104508 Kč (tj. 8709 Kč za každý měsíc).
  • Za celý kalendářní rok 2021 je minimálním vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění částka 106332 Kč (tj. 8861 Kč za každý měsíc).

Neplacení sociálního pojištění

K významné daňové úspoře dochází v případě, že spolupracující manželka (manžel) je současně zaměstnancem a vykonává tedy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je hrubý zisk do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí. OSVČ by v takovém případě z převedených příjmů ponížených o výdaje sociální pojištění platila, spolupracující osoba nikoliv. Za celý kalendářní rok 2020 se sociální pojištění neplatí z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do hrubého zisku 83603 Kč, za celý kalendářní rok 2021 do hrubého zisku 85058 Kč.

Praktický příklad

Paní Kateřina pomáhá manželovi v podnikání, současně však pracuje. Za rok 2020 manžel na paní Kateřinu převedl hrubý zisk 80000 Kč. Paní Kateřina z hrubého zisku nebude platit sociální pojištění, protože je hrubý zisk do limitu a rodina tak „ušetří“ na sociálním pojištění 11680 Kč oproti situaci, že by tento příjem „zdaňoval“ pouze její manžel.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí