Výpočet měsíčního daňového bonusu

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu platí vždy ze své hrubé mzdy sociální pojištění a zdravotní pojištění. Kdy však neplatí daň z příjmu a ještě obdrží daňový bonus?

Daň z příjmu fyzických osob se počítá z hrubé mzdy zaměstnance. V roce 2021 jsou zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 % a 23 %, přičemž vyšší sazbě daně z příjmu podléhá až hrubá mzda nad 141764 Kč.

Kdy náleží sleva na poplatníka?

V případě, že má zaměstnanec podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak se při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní sleva na poplatníka ve výši 2320 Kč. Sleva na poplatníka náleží vždy ve stejné výši, bez ohledu na majetkovou, příjmovou nebo rodinnou situaci zaměstnance. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné daňovou slevu uplatnit pouze u jednoho z nich, u kterého je podepsáno právě prohlášení k dani.

Kdy náleží daňový bonus?

Jestliže je vypočtená daň z příjmu nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti, potom náleží zaměstnanci daňový bonus ve výši právě rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se na dani z příjmu nic nezaplatí a ještě se peníze od státu dostanou. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě 2017 Kč.

Praktický příklad

Paní Lucie má hrubou mzdu 23000 Kč a uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. Kolik jí bude sraženo z její hrubé mzdy na dani z příjmu?

  • Vypočtená daň z příjmu činí 3450 Kč (23000 Kč × 15 %).
  • Daň z příjmu po odečtu slevy na poplatníka je 1130 Kč (3450 Kč – 2320 Kč).
  • Daňové zvýhodnění na dvě děti je 2884 Kč (1267 Kč + 1617 Kč).

Na dani z příjmu nebude paní Lucii sraženo nic a ještě obdrží daňový bonus ve výši 1754 Kč (2884 Kč – 1130 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí