Poradna: Lze zvýšit slevu na poplatníka?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pavel (67 let): Jsem ve starobním důchodu. V loňském roce jsem pobíral pouze starobní důchod. V letošním roce podnikám. Mohu za rok 2021 uplatnit vyšší slevu na poplatníka, když v loňském roce jsem ji vůbec nevyužil.

Za rok 2021 budete muset podat daňové přiznání k dani z příjmu a přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Výkon samostatné výdělečné činnosti v penzi je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a nebudete muset dodržet minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Sleva na poplatníka za rok 2021

V daňovém přiznání za rok 2021 uplatníte daňovou slevu na poplatníka ve výši 27840 Kč. Sleva na poplatníka náleží vždy ve stejné výši a mají na ni nárok všichni daňoví poplatníci. Na výši slevy na poplatníka nemá vliv, jak dlouho je samostatná výdělečná činnost vykonávána v daném daňovém období, majetková nebo rodinná situace daňového poplatníka ani další okolnosti. Slevu na poplatníka tedy nemůžete v žádném případě uplatnit ve vyšší částce z důvodu, že v roce 2020 jste neměl žádné zdanitelné příjmy.

Neplacení sociálního pojištění

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tj. polovinu daňového základu. Stejná situace je u sociálního pojištění, které dokonce při dosažení hrubého zisku do limitu vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2021 se sociální pojištění neplatí do hrubého zisku ve výši 85058 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí