Poradna: Plánuji s přítelem svatbu. Jak to bude s mým vdovským důchodem a sirotčím důchodem dcery?

štítky Penze Poradna přečtete do minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

Simona (46 let): Po zemřelém manželovi pobírám vdovský důchod a dcera (20 let), která studuje v prvním ročníku na VŠ, pobírá sirotčí důchod. S nynějším přítelem plánujeme svatbu. Jak to bude s našimi pozůstalostními důchody?

Vaše dcera stále splňuje statut nezaopatřeného dítěte, a proto stále pobíráte vdovský důchod po zemřelém manželovi a Vaše dcera má nárok na sirotčí důchod. Pokud však uzavřete nové manželství, tak počítejte s tím, že Vám nárok na výplatu vdovského důchodu zanikne. Dle § 50, odstavce 5, zákona o důchodovém pojištění totiž platí, že nárok na vdovský (i vdovecký) důchod zaniká uzavřením nového manželství.

„Důchodové věno“ již nenáleží

Dle aktuální legislativy již neplatí ani ustanovení o „důchodovém věnu“. Před rokem 2012 měly totiž vdovy (vdovci) v případě uzavření nového manželství nárok na tzv. roční důchod. V případě, že zanikl nárok na vdovský důchod z důvodu uzavření nového manželství, tak náležela vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský důchod, přičemž se tato částka vyplatila nejpozději do tří měsíců ode dne zániku nároku na vdovský důchod.

Sirotčí důchod se vyplácí dál

Uzavření Vašeho nového manželství však nebude mít žádný vliv na výplatu sirotčího důchodu Vaší dceři, která bude během denního studia na vysoké škole stále pobírat sirotčí důchod po zemřelém otci. V případě splnění podmínky nezaopatřenosti je možné sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí