Proč pobíraly vdovy dříve vdovský důchod déle než nyní?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Podmínky pro další pobírání vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku se během let zpřísnily. Splnit podmínku požadovaného věku je pro vdovy těžší než v minulosti.

Vdovský důchod je standardně pobírán pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze, jestliže je splněna některá za zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. V praxi se nejčastěji jedná o péči o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného věku. A právě u věkové podmínky došlo ke zhoršení podmínek pro vdovy.

Legislativa do konce roku 2009

Do konce roku 2009 měla nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku od jeho pobírání i vdova, která dosáhla věku 55 let. Nyní tomu již tak není. Dle aktuálně platné legislativy splní vdova věkovou podmínku pro pobírání vdovského důchodu i po uplynutí jednoho roku po jeho přiznání, jestliže dosáhne alespoň o 4 roky nižšího věku, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo vlastního důchodového věku, pokud je její vlastní důchodový věk nižší. To zjednodušeně znamená, že vdovy častěji než v minulosti pobírají vdovský důchod jenom jeden rok.

Praktický příklad

Paní Editě byl přiznán vdovský důchod po zemřelém manželovi, který pobírala jeden rok. Začátkem roku 2010 skončila lhůta jednoho roku (vdovský důchod byl tedy paní Editě přiznán dle legislativy platné do konce roku 2009), kdy vdovský důchod pobírala. Začátkem roku 2010 však bylo paní Editě právě 55 let, a tudíž splňovala věkovou podmínku a vdovský důchod po zemřelém manželovi pobírala i po uplynutí jednoho roku a pobírá ho stále, tedy i v roce 2021.

Paní Žaneta (narozená 1. 12. 1962, vychovala dvě děti) pobírala vdovský důchod po zemřelém manželovi jeden rok do konce listopadu 2020. Aby mohla pobírat i potom vdovský důchod, tak by musela dosáhnout věku 60 let a 6 měsíců, protože řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1962 je 64 let a 6 měsíců. Tuto podmínku nesplnila a výplata vdovského důchodu ji po roce skončila.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí