Státní příspěvek na stavebko za rok 2020 v příkladech

štítek Spoření čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Stavební spoření je státem podporovaný finanční produkt, na který lze čerpat státní příspěvek. Za rok 2020 maximálně ve výši 2000 Kč, přičemž peníze zasílá MF na smlouvu v dubnu příštího roku.

Roční státní příspěvek na stavební spoření činí 10 % z rozhodné částky, maximálně však 2000 Kč. Do rozhodné částky se započítávají nejenom vlastní vklady, ale i úroky. Odečítají se však roční poplatky příslušné stavební spořitelny. Při splnění zákonných podmínek náleží státní podpora všem rodinným příslušníkům, tedy i nezletilým dětem. Nárok na čerpání státní podpory si lze přitom předplatit a náleží i po skončení smlouvy během roku, jak si ukážeme na praktických příkladech.

Příklad 1) Pravidelné spoření

Paní Karolína si každý měsíc během roku 2020 spořila na svoji smlouvu o stavebním spoření 2000 Kč. Za rok 2020 ji tedy vznikne nárok na maximální státní podporu ve výši 2000 Kč.

Příklad 2) Vklad koncem roku

Pan Milan vložil jednorázově v prosinci 2020 na svoji smlouvu o stavebním spoření 30000 Kč. I panu Milanovi vznikne nárok na maximální státní příspěvek ve výši 2000 Kč za rok 2020. Pro účely výpočtu státního příspěvku na smlouvu o stavebním spoření není nutné spořit na smlouvu pravidelně, jednorázový vklad je možný.

Příklad 3) Vklad na několik let dopředu

Paní Eva uzavřela v roce 2018 svému synovi Tomášovi smlouvu o stavebním spoření a již v roce 2018 na smlouvu zaslala 120 tisíc Kč. Nevyčerpaná částka pro účely výpočtu státní podpory se převádí do dalších let. Za rok 2020 tak obdrží syn Tomáš na svoji smlouvu maximální státní příspěvek ve výši 2000 Kč, stejně jako za roky 2019 a 2018.

Příklad 4) Ukončení smlouvy během roku

Pan Martin ukončil svoji smlouvu o stavebním spoření v červenci 2020, přičemž ještě začátkem roku 2020 zaslal na smlouvu 20 tisíc korun. Přestože již pan Martin obdržel naspořené peníze ze smlouvy za 7 let na svůj účet, tak mu ještě vzniká nárok na státní podporu za rok 2020 a obdrží ji v dubnu příštího roku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí