Výpovědní lhůta u stavebka

štítek Spoření čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Mnozí klienti chtějí smlouvu o stavebním spoření ukončit bezprostředně po uplynutí šestileté vázací lhůty. Jak v takových případech postupovat? Proč neukončit smlouvu dříve?

Smlouvu o stavebním spoření je možné ukončit i předčasně před uplynutím šestileté vázací lhůty, v takovém případě je však nutné počítat se sankcemi příslušné stavební spořitelny a neobdržením připsané státní podpory, která v takovém případě nenáleží. Předčasné ukončení smlouvy o stavebním spoření není tedy finančně výhodné a k tomuto kroku je vhodné přistupovat po důkladné finanční rozvaze.

Spořit lze déle

Po uplynutí šesti let od uzavření smlouvy samozřejmě smlouva o stavebním spoření automaticky nekončí. Někteří účastníci smlouvy preferují dlouhodobé spoření, tj. spoří na smlouvu třeba devět let, takový postup je možný. Smlouvu o stavebním spoření je nutné ukončit podáním písemné výpovědi. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.

Praktický příklad

Panu Jaroslavovi končí šestiletá vázací lhůta u smlouvy o stavebním spoření 17. října 2020. Pan Jaroslav chce peníze čerpat začátkem listopadu. Pan Jaroslav tedy podá písemnou výpověď 27. července s tím, že chce peníze čerpat 1. listopadu. Tříměsíční výpovědní lhůta tedy poběží během srpna, září a října. Pan Jaroslav dodrží šestiletou vázací lhůtu od uzavření smlouvy o stavebním spoření, proto obdrží v plném rozsahu naspořené peníze na zaslaný bankovní účet, tedy včetně státní podpory za všechny roky a úroků z úvěru.

Kdyby pan Jaroslav čekal až na konec října a teprve následně podal výpověď ze stavebního spoření, potom by neměl peníze k dispozici začátkem listopadu, jak požaduje, a to ani v případě, že by stavební spořitelna vyplatila peníze „zrychleně“.

Rychlejší výplata peněz

V případě splnění stanovených podmínek zasílají jednotlivé stavební spořitelny působící na trhu peníze i rychleji, než po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty. Např. v případě uzavření nové následné smlouvy. Při uplynutí šestileté vázací lhůty a požadavku na co nejrychlejší výplatě naspořených peněz ze smlouvy je vhodné se předem informovat na podmínky příslušné stavební spořitelny.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP