Podnikající zaměstnanec a „zdravotko“

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

I osoby samostatně výdělečně činné si mohou během výkonu své samostatné výdělečné činnosti přivydělat závislou činností, např. na zkrácený úvazek. Jak je to s platbou zdravotního pojištění?

Pokud OSVČ vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a zaměstnání je pro ni vedlejší činnost, potom při práci na standardní pracovní smlouvu na zkrácený úvazek mohou v praxi nastat pro účely placení zdravotního pojištění dvě možnosti, jak si ukážeme na praktických příkladech.

Příklad – hrubá mzda 14600 Kč a více

Paní Karolína je OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a aktuálně pracuje pro zaměstnavatele XY na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20000 Kč. Mzdová účetní nemá žádné povinnosti navíc a výpočet zdravotního pojištění provede naprosto standardně jako ostatním zaměstnancům. Paní Karolíně je z hrubé mzdy sraženo zdravotní pojištění v částce 900 Kč (20000 Kč × 4,5 %) a dalších 1800 Kč (20000 Kč × 9 %) na zdravotním pojištění zaplatí za paní Karolínu zaměstnavatel. Na výpočet zdravotního pojištění nemá žádný vliv, že paní Karolína platí současně měsíční zálohy na zdravotním pojištění jako OSVČ.

Příklad – hrubá mzda nižší než 14600 Kč

Při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy. Výjimkou je situace, že je zaměstnanec současně státním pojištěncem (např. studentem či penzistou) nebo odvádí zdravotní pojištění z jiného zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Paní Jana platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění jako OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost ve výši 2900 Kč. Paní Karolína si současně přivydělává na zkrácený úvazek na dvě hodiny denně s hrubou mzdou 10000 Kč. Zdravotní pojištění se tedy vypočítá ze skutečné hrubé mzdy 10000 Kč a neprovádí se dopočet do minima.

Paní Jana však při nástupu do zaměstnání musela odevzdat mzdové účetní čestné prohlášení, ve kterém uvedla, že hlavním zdrojem jejich příjmů je samostatná výdělečná činnost a každý měsíc platí zálohy na zdravotním pojištění alespoň v minimální výši a pokud přestane být OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a platící alespoň minimální měsíční zálohy, tak tuto skutečnost oznámí zaměstnavateli v zákonné 8denní lhůtě.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí