Zkušební doba v 7 bodech

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Většina zaměstnavatelů sjednává se svými zaměstnanci zkušební dobu, během které lze případně rychle ukončit pracovní poměr. Zkušební doba je však výhodná i pro zaměstnance. Co je dobré o zkušební době vědět?

Kvalitní a schopní zaměstnanci by se neměli zkušební doby v žádném případě bát. Sjednanou zkušební dobu je vhodné brát nejenom jako výzvu, ale i jako ochranu pro případ, že vykonávaná práce vůbec neodpovídá očekáváním, když během zkušební doby může rychle ukončit pracovní poměr i zaměstnanec. Podívejme se na základní informace ohledně zkušební doby.

Zkušební doba musí být sjednána písemně

Dle § 35 zákoníku práce musí být zkušební doba sjednána vždy písemně, přičemž je možné zkušební dobu sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

Lze sjednat i pro práci na dobu určitou

Zkušební dobu je možné sjednat nejenom pro pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, ale i pro pracovní poměr sjednaný na dobu určitou.

Délka zkušební doby je dána zákoníkem práce

V případě, že je sjednána zkušební doba, potom nesmí být delší než tři měsíce po sobě jdoucí od vzniku pracovního poměru nebo šest měsíců po sobě jdoucích od vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

Zkušební doba platí i pro zaměstnance

Sjednaná zkušební doba platí jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Obě smluvní strany mohou tedy v praxi využít možnost rychlého ukončení pracovního poměru.

Zrušit pracovní poměr lze bez uvedení důvodu

Během zkušební doby může snadno a rychle ukončit pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel bez uvedení důvodu. Není potřeba nikterak důvod ukončení specifikovat nebo rozvádět.

Ukončit pracovní poměr je nutné rovněž písemně

Během zkušební doby nestačí pracovní poměr ukončit ústně. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je zákoníkem práce vyžadováno písemné podání.

Pracovní poměr končí dnem doručení

Při ukončení pracovního poměru ve zkušební době, ať už zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, skončí pracovní poměr dnem doručení, pokud není uveden den pozdější.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí