Dvě zaměstnání a daně

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci pracují na pracovní smlouvu a dohodu o provedení práce současně. Jak to mají s výpočtem daní?

Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z hrubé mzdy odvádí vždy. Z dohody o provedení práce se sociální a zdravotní pojištění odvádí, jestliže je hrubá měsíční odměna 10001 Kč a více. Do limitu neplatí sociální a zdravotní pojištění ani zaměstnavatel. Pokud je hrubá odměna nad limit, tak se odvádí sociální a zdravotní pojištění z obou příjmů zaměstnance. Výpočet daně z příjmu se provádí z obou zaměstnání.

Příklad – výpočet čisté odměny

Zaměstnanec Karel pracuje na základě standardní pracovní smlouvy pro zaměstnavatele AB, u kterého mu podepsáno prohlášení k dani. Hrubá měsíční mzda u zaměstnavatele AB činí 40000 Kč. U zaměstnavatele XY pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 20000 Kč (prohlášení k dani již podepsat nemůže). Jak vysokou souhrnnou částku obdrží na účet? • Při výpočtu čisté mzdy se uplatní sleva na poplatníka, ale při výpočtu čisté odměny nikoliv. • Povinné pojistné placené zaměstnancem je v obou případech stejně vysoké (sociální pojištění 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %). • Sazba daně z příjmu činí v obou případech 15 % ze superhrubé mzdy (superhrubé odměny), což je hrubá mzda či odměna zvýšená o povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Supehrubá mzda (superhrubá odměna) se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

Čistá mzda pana Karla z hlavního pracovního poměru činí 29630 Kč. Na dani z příjmu je odvedeno 5970 Kč, na sociálním pojištění 2600 Kč a na zdravotním pojištění 1800 Kč.

Čistá odměna pana Karla z dohody o provedení práce činí 13780 Kč. Na dani z příjmu je zaplaceno 4020 Kč, na sociálním pojištění 1300 Kč a na zdravotním pojištění 900 Kč.

Souhrnný čistý měsíční příjem obdržený na bankovní účet pana Karla je tedy 43410 Kč.

Pan Karel má v jednom měsíci dva příjmy podléhající zálohové dani z příjmu, a proto bude muset za rok 2020 vyplnit a odevzdat daňové přiznání na finančním úřadu.

Petr Gola

Další články k tématu Brigáda a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí