Dohoda není pracovní smlouva

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí počítat s nižšími legislativními nároky oproti zaměstnancům pracujícím na standardní pracovní smlouvu.

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny písemně. Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok. Na základě dohody o pracovní činnosti nemůže zaměstnanec vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby. V praxi je přitom možné pracovat současně na základě pracovních dohod pro více zaměstnavatelů.

Není nárok na dovolenou ani odstupné

Pro práci konanou na základě některé z pracovních dohod neplatí některá ustanovení zákoníku práce, např. ohledně převedení na jinou práci a přeložení, odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku, dovolenou nebo cestovní náhrady. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou domluvit na čerpání dovolené, nepoužijí se však ustanovení zákoníku práce. Pokud nedojde k dojednání, tak zaměstnanec pracující na některou z pracovních dohod nemůže čerpat dovolenou.

Ukončení práce na dohodu

Práci na některou z pracovních dohod je možné ukončit pouze písemnou formou. Přičemž lze skončit práci: • vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni • výpovědí zaměstnavatele nebo zaměstnance z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně • okamžitým zrušením, ale pouze za předpokladu, že jsou splněny stejné zákonné podmínky jako pro okamžité zrušení pracovního poměru

Odměna do limitu = bez dávek a důchodu

Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti 2499 Kč a méně, tak se z odměny neplatí sociální pojištění (ani zaměstnanec ani zaměstnavatel). Takový příjem však nezakládá účast na pojištění a nehodnotí se pro důchodové účely a z takové práce nevzniká nárok na nemocenské dávky.

Petr Gola

Další články k tématu Pracovně-právní omyly

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí