Neodůvodněná výpověď ze zaměstnání

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru i bez uvedení důvodu, zaměstnavatel však musí písemnou výpověď vždy odůvodnit v souladu s ustanoveními zákoníku práce.

Při ukončení zaměstnaneckého poměru výpovědí běží zákonná dvouměsíční lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba je stejně dlouhá pro zaměstnance i pro zaměstnavatele.

Praktický příklad

Penzista Karel pracuje během pobírání starobního důchodu pro zaměstnavatele XY na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Penzista Karel tedy pobírá důchod a mzdu současně.

Z osobních důvodů chce však pan Karel pracovní poměr již ukončit. Ani pobírání starobního důchodu však není důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru. Pan Karel musí tedy podat standardní výpověď, přičemž do písemné výpovědi nemusí uvádět důvod. Musí však dodržet dvouměsíční výpovědní dobu, během které má zaměstnavatel čas najít za pana Karla náhradu.

Pouze zákonné důvody

V případě podání výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být písemná výpověď vždy odůvodněná v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnavatel musí uvést jeden z taxativně vyjmenovaných důvodů. Ze strany zaměstnavatele nemůže být pracovní poměr ukončen bezdůvodně.

Výpověď dohodou neexistuje

Pracovní poměr je možné urychleně ukončit i vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem. Zatímco výpověď je jednostranný právní úkon, tak vzájemná dohoda dvoustranný a musí s ní souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel. Vypovědět pracovní poměr dohodou tedy nelze. Buď je nutné podat výpověď, nebo uzavřít vzájemnou dohodu. Při ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou nemusí být dodržena žádná lhůta a pracovní poměr lze ukončit velmi rychle, záleží pouze na vzájemné dohodě.

Petr Gola

Další články k tématu Pracovně-právní omyly

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí