Služební cesta a stravné

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Zaměstnanci na pracovní cestě, jenž trvá déle než 5 hodin, mají nárok na finanční náhradu formou stravného. Jak vysoká je minimální částka stravného a jak se liší dle délky pracovní cesty?

Legislativou je stanovena pouze minimální hodnota stravného pro soukromý sektor, firmy mohou vyplácet svým zaměstnancům i vyšší stravné než platí pro rok 2020 dle vyhlášky MPSV.

Doprava pro účely stravného

Výše stravného závisí na délce trvání pracovní cesty, přičemž do doby pracovní cesty se započítává doba od nástupu na pracovní cestu až do návratu, do doby pracovní cesty pro účely nároku na stravné se tedy hodnotí nejenom doba samotné práce na jiném místě, ale rovněž doprava tam a zpět.

Soukromý sektor

V podnikatelské sféře je stanoveno příslušnou vyhláškou pouze minimální stravné, a to na dobu pracovní cesty v jednom dni, které v roce 2020 činí:

  • 87 Kč, když pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin
  • 131 Kč, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin a méně než 18 hodin
  • 206 Kč, pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin

Zaměstnavatelé v soukromé sféře mohou poskytovat stravné i vyšší než činí legislativní minimum, záleží na jejich rozhodnutí.

Veřejný sektor

Ve veřejném sektoru je stanoveno rozpětí, v jaké výši mohou zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytovat stravné. Nad horní hranici stravné poskytovat nelze. V roce 2020 činí stravné:

  • 87 Kč až 103 Kč, když pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin
  • 131 Kč až 158 Kč, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin a méně než 18 hodin
  • 206 Kč a 246 Kč, pokud trvá pracovní cesta déle než 18 hodin

Horní limity hrají důležitou roli při zdanění, neboť od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění je osvobozena náhrada formou stravného právě do horního limitu pro stravné ve veřejném sektoru, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Zaměstnavatelé v soukromém sektoru poskytující stravné na horní limit musí částku nad limit při výpočtu čisté mzdy zaměstnance standardně zdanit.

Petr Gola

Další články k tématu Cestovní náhrady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí