OSVČ a výdaje za auto

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V praxi mají osoby samostatně výdělečně činné tři možnosti, jak uplatňovat výdaje za auto používané k výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Většina OSVČ používá ke své samostatné výdělečné činnosti auto. Rozsah použití je však značně rozdílný, proto se liší i způsob uplatňování výdajů za auto. Nelze jednoznačně říci, která varianta ne nejvýhodnější, vždy záleží na konkrétní situaci.

Výdajový paušál

OSVČ, které stanovují výdaje paušálem, který se liší dle vykonávané činnosti a činí 80 %, 60 %, 40 % nebo 30 %, již nemohou nad rámec výdajového paušálu uplatnit žádné výdaje navíc. Ve výdajovém paušálu jsou tak již zahrnuty i všechny výdaje související s provozem auta k výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pro výpočet daňové povinnosti pro OSVČ stanovující výdaje paušálem není tedy vůbec rozhodující, kolik kilometrů během roku kvůli výkonu své samostatné výdělečné činnosti najezdily. Roční výdajový paušál používají OSVČ, které mají celkové skutečné výdaje nižší než paušální výdaje a roční výdajový paušál jim tak přináší úsporu na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění.

Paušál na auto

OSVČ, které vedou daňovou evidenci, mohou uplatňovat měsíční paušál na auto, který činí 5000 Kč za každý kalendářní měsíc. Jestliže se auto používá i pro soukromé účely, potom je výdajový paušál na auto 4000 Kč. Auto na paušál je přitom možné použít maximálně na tři auta. Živnostník používající k výkonu své samostatné výdělečné činnosti dvě auta, které přitom používá i k soukromým údajům, může uplatnit měsíčně paušál na auto ve výši 8000 Kč (4000 Kč × 2). Paušál na auto je výhodný zejména pro OSVČ s malým ročním nájezdem, kdy skutečné výdaje jsou nižší než paušál na auto. V paušálu na auto nejsou samozřejmě zohledněny např. výdaje za opravy či údržbu auta.

Skutečné výdaje

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, jež nezvolily paušál na auto, uplatňují skutečné výdaje za nákup pohonných hmot a výdaje za parkovné. Během roku nelze změnit uplatňování skutečných výdajů na paušál na auto. Proto je vhodné si provést důkladnou kalkulaci, která varianta je daňově výhodnější a počítat s případnými rozdíly v kilometrovém nájezdu během roku.

Petr Gola

Další články k tématu Cestovní náhrady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí