Náhrada za vlastní auto v roce 2020

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnavatelé souhlasí s tím, aby jejich zaměstnanci pro pracovní cesty používali vlastní auto. Kolik za to zaměstnanec dostane?

Používání soukromého auta pro služební účely je v některých případech výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanec v takovém případě má nárok na náhradu jízdních nákladů a zaměstnavatel může tímto způsobem optimalizovat výdaje za firemní vozový park.

Zaměstnavatel musí souhlasit

I když to pro některé zaměstnance může být lákavé používat vlastní auto pro firemní cesty, tak si sám od sebe nemůže pro pracovní cestu zvolit použití vlastního auta, souhlas zaměstnavatele je nutností. Současně rovněž ani zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit, aby pro účely služební cesty použil vlastní auto. Náhrada jízdních výdajů při použití vlastního auta zaměstnance pro služební cestu náleží pouze v případě, že zaměstnavatel i zaměstnanec s použitím soukromého auta souhlasí. V praxi se pro tyto účely uzavírá dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Jak se náhrada jízdních výdajů počítá?

Zaměstnanci náleží náhrada jízdních výdajů za každý kilometr jízdy a dále zaměstnanci náleží náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Základní sazba na kilometr

V roce 2020 činí základní sazba za jeden kilometr 4,20 Kč u osobních aut a 8,40 Kč u nákladních aut, zaměstnavatelé však mohou mít ve vnitřní směrnici sjednanou i vyšší náhradu za jeden kilometr. Náhrada nad legislativou stanovenou částku je však již zdanitelným příjmem zaměstnance, do výše uvedených částek je náhrada osvobozena od daně z příjmu fyzických osob i sociálního pojištění a zdravotního pojištění.

Náhrada za ujeté kilometry

Cena za pohonné hmoty se doloží buď příslušným dokladem o nákupu PHM, nebo se použije průměrná cena stanovená vyhláškou, která pro rok 2020 činí 32,00 Kč za litr benzínu 95 oktanů, 36,00 Kč za litr benzínu 98 oktanů, 31,80 za litr nafty a 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. V případě, že skutečné výdaje za PHM jsou nižší než stanovené legislativou, tak je výhodnější použít pro výpočet náhrady cenu dle vyhlášky MPSV.

Petr Gola

Další články k tématu Cestovní náhrady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí