Daňové odpočty v příkladech

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnanci uplatňující některý z daňových odpočtů snižujících daňovou povinnost za rok 2019 musí mzdové účetní doručit příslušné doklady do 15. února.

I zaměstnanci mající příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele by se měli starat o své daňové záležitosti, v opačném případě mohou platit zbytečně vyšší daně. Právě např. z důvodu neuplatnění některého daňového odpočtu. Mzdová účetní nemůže sama od sebe v ročním zúčtování daně zohlednit skutečnosti snižující daňový základ, pokud k tomuto úkonu nemá potřebné písemné doklady.

Instituce zasílají potvrzení automaticky

V praxi se nejčastěji jedná např. o potvrzení banky, potvrzení penzijní společnosti, potvrzení pojišťovny nebo předložení smlouvy o daru na legislativou stanovené účely. Finanční instituce zasílají potřebná potvrzení automaticky, pokud se tak z nějakého důvodu nestane, tak je nutné si ho vyžádat. Každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená nižší daňovou povinnost o 150 Kč, takže se vyplatí svých oprávněných nároků využít. Podívejme se na praktické příklady.

Odpočet životního pojištění

Manželé Pokorní splácí hypotéku na byt, ve kterém bydlí. Za rok 2019 zaplatili na úrocích z hypotéky 46500 Kč. Manželé Pokorní splňují podmínky pro daňový odpočet. Paní Pokorná má vyšší příjmy a v plném rozsahu využije daňového odpočtu, který ji sníží roční daň z příjmu fyzických osob o 6975 Kč (46500 Kč × 15 %). V případě, že jsou účastníky smlouvy o hypotečním úvěru oba manželé, potom uplatní daňový odpočet jeden z nich v plné výši nebo oba v poloviční výši.

Odpočet doplňkového penzijního spoření

Pan Milan si spoří na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 3000 Kč měsíčně a rovněž svoji manželce posílá na smlouvu 3000 Kč. Pan Milan za rok 2019 maximalizuje daňový odpočet u svého zaměstnavatele, základ daně si sníží o maximální částku 24000 Kč (hodnotí se vklady nad 12000 Kč), což mu přinese daňovou úsporu ve výši 3600 Kč. Manželka paní Eva byla po část roku 2019 nezaměstnaná a její roční daňový základ je tedy jen 160000 Kč. Roční daňová povinnost paní Evy je z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka nulová, proto nevyužije daňový odpočet u doplňkového penzijního spoření.

Dvě smlouvy životního pojištění

Pan Jaroslav má dvě smlouvy o životním pojištění, které splňují zákonné podmínky pro daňový odpočet. Na každou smlouvu zasílá měsíčně 1000 Kč. Pro účely daňového odpočtu se vklady na obě smlouvy sečtou a pan Jaroslav za rok 2019 uplatní v ročním zúčtování daně maximální daňový odpočet v částce 24000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí