Zaměstnanci s více příjmy a roční zúčtování daně

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci měli během roku více příjmů, přesto mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

U daně z příjmu fyzických osob může vzniknout zaměstnanci nárok na daňovou vratku. U sociálního pojištění a zdravotního pojištění tomu tak však být nemůže. Pro zaměstnance je daňově nejjednodušší, pokud za něj zaměstnavatel provede roční zúčtování daně. Podívejme se na vybrané příklady, kdy lze požádat o roční zúčtování i při více příjmech během roku.

Práce pro více zaměstnavatelů

Pan Miloslav pracoval v roce 2019 pro dva zaměstnavatele, pro prvního v měsících lednu až květnu, pro druhého od června do prosince 2019. U obou zaměstnavatelů podepsal pan Miloslav prohlášení k dani a může tedy druhého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, neboť neměl žádné jiné zdanitelné příjmy.

Nízký příjem z pronájmu

Paní Karolína měla ještě za leden 2019 příjem z pronájmu bytu ve výši 5000 Kč. Následně byt prodala. Prodávanou nemovitost vlastnila déle než 5 let, proto je příjem z prodeje bytu od daně z příjmu osvobozen. Paní Karolína po celý rok 2019 pracovala pro zaměstnavatele XY. Paní Karolína může svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, neboť mimo daňově osvobozené příjmy měla jen příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 5000 Kč (méně než 6000 Kč) a je tedy splněna zákonná podmínka pro možnost provedení ročního zúčtování daně.

Přivýdělek na dohodu o provedení práce

Pan Filip pracoval po celý rok 2019 pro zaměstnavatele AB na standardní pracovní smlouvu a současně si přivydělával pro zaměstnavatele LM na dohodu o provedení práce. Hrubá měsíční odměna nikdy nepřekročila 10000 Kč, a protože měl pan Filip podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele AB, tak byla z dohody o provedení práce odvedena 15% srážková daň. Pan Filip uplatňuje při výpočtu daně z příjmu pouze základní slevu na poplatníka. Pan Filip nemá povinnost podat daňové přiznání a požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Zaplacenou sraženou daň z příjmu nemůže pan Filip obdržet zpět ani, když by si sám dobrovolně podal daňové přiznání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí