Kdy lze požádat o roční zúčtování daně?

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Za většinu zaměstnanců může zaměstnavatel vyřídit veškeré jejich daňové povinnosti formou ročního zúčtování daně.

Během roku odvádí zaměstnavatel za zaměstnance zálohovou daň z příjmu fyzických osob. Za celý rok se následně vypočítá roční daňová povinnost, která může být vzhledem k uplatnění některých daňových slev, které se uplatňují pouze za celý kalendářní rok a díky daňovým odpočtům nižší, než činí zaplacené zálohy během roku. V takovém případě vzniká zaměstnanci nárok na daňovou vratku po provedeném ročním zúčtování daně.

Vlastní příjmy jsou omezeny

O roční zúčtování daně může zaměstnanec požádat zaměstnavatele, pokud po celý rok pracoval pro jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů za sebou, přičemž vždy u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani a současně nemá vlastní roční zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo z ostatních příjmů vyšší než 6000 Kč za rok a současně mu nevzniká povinnost platit za rok 2019 solidární daň.

Slevy uplatňované za celý rok

Daňovou slevu školkovného a slevu na manželku (manžela) lze uplatnit až za celý kalendářní rok. Maximální školkovné na každé dítě za rok 2019 činí 13350 Kč. Sleva na manželku (manžela) lze uplatnit pouze v případě, že vlastní rozhodné příjmy druhého z manželů nepřekročily 68000 Kč, sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč, u držitelů průkazu ZTP/P je sleva dvojnásobně vysoká.

Daňové odpočty

Nezdanitelné položky neboli daňové odpočty snižují daňový základ. Zaměstnanci uplatňující daňové odpočty musí příslušné doklady doručit do 15. února mzdové účetní, aby je mohla v ročním zúčtování daně uplatnit. Daňové odpočty jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu. Při splnění zákonných podmínek jsou daňovými odpočty: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

U darů musí hodnota daru činit nejméně 1000 Kč a maximálně lze snížit základ daně o 15 %. Odpočet úroků z úvěru je možné uplatnit až do částky 300 tisíc Kč za rok. Vlastní vklady na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištění mohou snížit základ daně až o 24000 Kč, hodnotí se však vklady nad 12000 Kč za rok 2019. Základ daně rovněž snižují vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění splňující zákonné podmínky, a to až o částku 24000 Kč. Roční základ daně je také možné ponížit o zaplacené příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců, a to až o částku 3000 Kč. U zkoušek ověřující výsledky dalšího vzdělávání je maximální limit daňového odpočtu 10000 Kč (u poplatníků se zdravotním postižením 13000 Kč a u poplatníků s těžším zdravotním postižením 15000 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí