Kolik platí zaměstnanci na dani z příjmu?

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

I v letošním roce je sazba daně z příjmu fyzických osob 15 % a lidé s nadstandardními příjmy ještě odvádí 7% solidární daň. Kolik platí na dani z příjmu zaměstnanci pracující za minimální mzdu? A kdy je sazba daně vyšší než 15 %?

Daň z příjmu fyzických osob se platí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním pojištění. V souhrnu činí povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Uplatnění daňových slev

Každý zaměstnanec má nárok na uplatnění alespoň základní měsíční daňové slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Pro uplatnění daňových slev je nutné mít podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani. Při současné práci pro více zaměstnavatelů je možné daňové slevy uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

Praktický příklad 1)

Zaměstnanec Novák má hrubou mzdu 26 000 Kč. Superhrubá mzda, ze které se bude počítat daň z příjmu, činí 34 900 Kč (26 000 Kč × 1,34, zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Pan Novák má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatní slevu na poplatníka. Daň z příjmu bude tedy 3 165 Kč (34 900 Kč × 15 % – 2 070 Kč). Skutečná sazba daně z příjmu je tedy 12,2 % (3 165 Kč: 26 000 Kč).

Praktický příklad 2)

Paní Dostálová pracuje za minimální mzdu 12 200 Kč a uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Daň z příjmu fyzických osob je 390 Kč (12 200 Kč × 1,34 × 15 % – 2 070 Kč). I zaměstnanci pracující za minimální mzdu tedy odvádí daň z příjmu fyzických osob. Skutečná sazba daně z příjmu je 3,2 % (390 Kč: 12 200 Kč).

Praktický příklad 3)

Zaměstnanec Kopecký má hrubou mzdu 45 000 Kč a rovněž uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Daň z příjmu fyzických osob je 6 975 Kč (45 000 Kč × 1,34 × 15 % – 2 070 Kč). Skutečná sazba daně z příjmu je tedy 15,5 % (6 975 Kč: 45 000 Kč), což je více než daňová sazba. Důvodem je skutečnost, že daň z příjmu se vypočítává ze superhrubé mzdy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí