Výpověď zaměstnavatele a odstupné

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnanci, kteří obdrží od zaměstnavatele výpověď, mají při splnění zákonných podmínek nárok na odstupné. Nárok na odstupné při ukončení pracovního poměru není tedy automatický.

Dle zákoníku práce má zaměstnanec od zaměstnavatele nárok na odstupné pouze v případě, že je pracovní poměr ukončen z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b), c) a d) zákoníku práce. Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí z jiných důvodů, tak zaměstnanci odstupné nenáleží.

Těmito důvody jsou rušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost zaměstnance vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změnách a nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání.

Praktický příklad

Zaměstnavatel AB dal výpověď svým dvě zaměstnancům pro nadbytečnost dle § 52 písmena c) zákoníku práce. Jeden zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele necelý rok a druhý čtyři roky. Nárok na odstupné budou mít oba zaměstnanci. Lišit se však bude výši odstupného, které je odstupňováno dle délky trvání pracovního poměru.

Praktický příklad

Zaměstnavatel XY podal svému zaměstnanci okamžitou výpověď z pracovního poměru z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec byl v práci opilý. Zaměstnanec nebude mít nárok na odstupné.

Výpověď zaměstnance a odstupné

Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv a bez udání důvodu. Když zaměstnanec podá zaměstnavateli výpověď, tak nemá nikdy nárok na zákonné odstupné. Nárok na odstupné vzniká pouze v případě, že výpověď obdrží zaměstnanec od zaměstnavatele ze zákonných důvodů.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák pracoval u zaměstnavatele 20 let. V současné příznivé situaci na trhu práce však pan Novák našel finančně lépe ohodnocenou práci. Pan Novák tedy podá u svého zaměstnavatele výpověď. Přestože zaměstnanec Novák pracoval u zaměstnavatele 20 let, tak neobdrží žádné odstupné.

Petr Gola

Další články k tématu Kdy náleží odstupné?

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP