Hospodaření zemí EU

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Vysoký veřejný dluh ovlivňuje ekonomickou úroveň v budoucnu a tím i každodenní život lidí. Které členské země EU jsou nejméně zadlužené a které nejvíce?

Snižování veřejného dluhu je finančně náročné a neobejde se bez reálného snižování mandatorních státních výdajů jako jsou státní důchody, sociální dávky nebo nemocenské dávky. Vzhledem k růstu veřejného dluhu se dá v budoucnu ve většině členských zemí Evropské unie očekávat zvýšení vlastní zodpovědnosti občanů za jejich životní úroveň v penzi, během nemoci nebo během nezaměstnanosti.

Přijmutí eura a konvergenční kritéria

Dle konvergenčních kritérií nesmí být mimo jiné podíl státního deficitu na HPD vyšší než 3 % a podíl veřejného dluhu nesmí překročit 60 %. Veřejné finance musí splňovat tyto dvě podmínky, aby mohla daná země přijmout euro.

Co je to veřejný dluh?

Hrubý veřejný dluh je definován jako celkový hrubý dluh celého veřejného sektoru (ústřední vládní instituce, místní veřejné instituce (např. kraje, obce), sociálního pojištění (včetně případně zdravotních pojišťoven), příslušných fondů. Když jsou roční státní výdaje vyšší než státní příjmy, tak dochází k růstu veřejného dluhu. Vyspělé členské země EU snažící se snižovat veřejný dluh musí omezovat i státní výdaje. I narůstající veřejný dluh je pro mladé lidi signálem, že úloha vlastního finančního zabezpečení v budoucnu poroste. Vlastní spořící a investiční produkty a vlastní pojistné produkty by měly mít pevné místo v rodinné finančním plánování. V opačném případě bude v budoucnu nemoc, dočasná nezaměstnanost nebo odchod do důchodu znamenat vyšší pokles životní úrovně než je tomu nyní.

Nejnižší veřejný dluh má Estonsko

Nejnižší veřejný dluh z členských zemí EU vykazovaly ke konci roku 2015 dle publikace „Statistisches Jahrbuch 2016  (Das Statistische Bundesamt BRD)“ tyto státy: Estonsko (9,7 % k HDP), Lucembursko (21,4 % k HDP), Bulharsko (26,7 % k HDP), Lotyšsko (36,4 % k HDP), Rumunsko (38,4 % k HDP), Dánsko (40,2 % k HDP), Česko (41,1 % k HDP), Litva (42,7 % k HDP), Švédsko (43,4 % k HDP), Švýcarsko (45,6 % k HDP), Polsko (51,3 % k HDP), Slovensko (52,9 % k HDP), Finsko (63,1 % k HDP). Uprostřed pomyslného žebříčku najdeme Maltu (63,9 % k HDP), Nizozemí (65,1 % k HDP), Německo (71,2 % k HDP), Maďarsko (75,3 % k HDP), Slovinsko (83,2 % k HDP), Rakousko (86,2 % k HDP) a Chorvatsko (86,7 % k HDP).

Nejvíce zadlužené je Řecko

Nejvyšší veřejný dluh z členských zemí EU vykazují tyto země: Velká Británie (89,2 % k HDP), Irsko (93,8 % k HDP), Francie (95,8 % k HDP), Španělsko (99,2 % k HDP), Belgie (106,0 % k HDP), Kypr (108,9 % k HDP), Portugalsko (129,0 % k HDP), Itálie (132,7 % k HDP) a Řecko (176,9 % k HDP).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí