Nejlepší investicí je vzdělání

štítek Investice čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zabezpečení na stáří je jednou z hlavních finančních priorit. Ve vyspělých zemích světa je trendem postupné spoření na penzi v přiměřené výši již od první výplaty. Někdy spoří dětem na penzi již rodiče. Zodpovědní rodiče však chtějí svým dětem dopřát především kvalitní vzdělání a pomoci jim na startu do života, na penzi by si měli spořit až dospělí jedinci.

Znalosti a dovednosti jsou největším aktivem každého člověka. Když rodiče dopřejí dítěte kvalitní vzdělání, potom se může dítě na penzi zajistit velmi dobře samo, když začne na penzi spořit nebo investovat brzy po skončení školy. Kvalitní vzdělání zvyšuje naději na dobře placené místo nebo může být dobrým odrazovým můstkem pro vlastní úspěšné podnikání. Investice rodičů do vzdělání dětí, ať už akademického nebo řemeslného, jsou nejlépe vynaložené finanční prostředky.

Vzdělání je nákladné

Náklady na vzdělání rok od roku stoupají a v budoucnu ještě porostou. Zejména rodiče vysokoškoláků by měli včas začít spořit dítěti na studia. Děti by však neměly vše dostávat zadarmo, měly by si na studium přispívat a v letních měsících pracovat na brigádách. Pro studenty řemeslných oborů je výhodou, když mají možnost si získané dovednosti prakticky zkoušet v nějaké dílně, s čímž opět zodpovědní rodiče chtějí finančně pomoci. Aktuální situace na trhu je pro rozjezd vlastního podnikání pro řemeslníky příznivá.

Zodpovědnost za penzi je na dítěti

Rodiče by primárně neměli dítětem spořit na penzi. Měli by však vést své děti k finanční zodpovědnosti a zvyšovat jejich finanční gramotnost, aby děti počítaly s tím, že životní úroveň v penzi bude záviset především na výši jejich vlastního finančního polštáře. Úloha státu v budoucnu bude z důvodu demografických a ekonomických změn klesat. V budoucnu poroste odpovědnost každého občana, aby se na penzi sám finančně zabezpečil.

Kdy začít s finančním vzděláváním?

Žijeme v hektické informační době, kdy pro finančně úspěšný život nestačí pouze odborné znalosti, ale je nutné mít finanční znalosti. Již děti na druhém stupni základní školy by měly mít finanční základy a vědět, kam vede bezhlavé zadlužování, proč je výhodné si spořit, měly by si umět spočítat úroky a vědět co je to inflace. V budoucnu rozhodně nebude stačit ukončit školu a nastoupit do zaměstnání a až do penze pracovat pro jednoho nebo dva zaměstnavatele. Z důvodu častějších změn bude úloha celoživotního vzdělávání stoupat.

Spořit dítěti na penzi? Pouze při vyšších příjmech

Jestliže mají rodiče dostatek peněz a financování studia dětí není pro ně velká zátěž a mají rezervu pro finanční pomoc dětem s pořízením vlastního bydlení, potom mohou dětem spořit i na penzi. Ale pouze při dobré finanční situaci, studium nebo pořízení bydlení má mít vždy přednost.

Petr Gola

Další články k tématu Státní příspěvky pro děti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí