Lucemburská ekonomika je nejvýkonnější

štítek Stalo se čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

K porovnání ekonomické vyspělosti zemí světa se používá hrubý domácí produkt. Vzhledem k rozdílné velikosti národních ekonomik má lepší vypovídací schopnost HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Jak jsou výkonné ekonomiky Evropské unie?

HPD na obyvatele v paritě kupní síly zohledňuje nejenom velikost národní ekonomiky, ale i úroveň cenové hladiny. Tento ukazatel slouží spolu s dalšími ekonomickými daty k posouzení životní úrovně lidí v jednotlivých zemích. Hrubý domácí produkt (HDP) slouží k porovnání ekonomické výkonnosti jednotlivých zemí v daném období, zpravidla jednoho roku. HDP je základním měřítkem celkové hospodářské produkce v zemi, je to tržní hodnota všech finálních výrobků a služeb uvnitř země během roku.

Když se daří podnikání, HDP se zvyšuje

Dobrou ekonomickou kondici každé země ovlivňuje celá řada charakteristik. Všechny činnosti podporující podnikání však mají pozitivní vliv na růst HDP. Základním předpokladem růstu produktivity práce je zvyšování vzdělanosti obyvatel. Hlavním motorem ekonomického růstu je inovace, nové myšlenky a nápady. Podpora vzdělanosti a zvyšování dovedností a znalostí zaměstnanců jsou klíčem pro dlouhodobou prosperitu firem. Základním kapitálem nejúspěšnějších společností jsou právě její zaměstnanci.

Lucemburská ekonomika je nejvýkonnější

Dle publikace „Statistisches Jahrbuch 2016  (Das Statistische Bundesamt)“ je ze zemí EU s velkým náskokem nejvýkonnější lucemburská ekonomika, kde HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly je vyšší 5,2krát než v Bulharsku, kde je HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly ze zemí EU nejnižší.

Jak si stojí česká ekonomika?

HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly je v Česku vyšší než v Portugalsku, v Řecku nebo ve Slovinsku. HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly v Itálii nebo ve Španělsku je vyšší než v Česku jen cca o 10 %.

  • Desítku členských zemí EU s nejvyšším HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly za rok 2015 tvoří: Lucembursko (98 987 $), Irsko (55 533 $), Nizozemí (49 166 $), Švédsko (47 922 $), Rakousko (47 250 $), Německo (46 893 $), Dánsko (45 709 $), Belgie (43 585 $), Francie (41 181 $) a Velká Británie (41 159 $).
  • Druhou desítku zemí EU s nejvyšším HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly tvoří: Finsko (41 120 $), Malta (35 826), Itálie (35 708 $), Španělsko (34 819 $), Kypr (32 785 $), Česko (31 549 $), Slovinsko (31 007 $), Slovensko (29 720 $), Estonsko (28 592 $) a Litva (28 359 $).
  • Nejnižší DHP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly za rok 2015 bylo: v Portugalsku (27 835 $), v Polsku (26 455 $), v Řecku (26 449 $), v Maďarsku (26 222 $), v Lotyšsku (24 712 $), v Chorvatsku (21 787 $), v Rumunsku (20 787 $) a v Bulharsku (19 097 $).

Petr Gola

Další články k tématu Evropa pohledem čísel

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí