Životní náklady jsou nejvyšší v Dánsku

štítek Stalo se čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Z členských zemí Evropské unie jsou životní náklady nejvyšší v Dánsku, v Irsku, ve Finsku a v Lucembursku. Při cestách do těchto zemích je nutno počítat při každodenním nákupu s citelně vyššími výdaje za identické zboží a služby než v Česku a ostatních východoevropských zemích.

Mzdy a platy v západoevropských zemích jsou v nominálním vyjádření výrazně vyšší než ve východoevropských zemích. Při zohlednění rozdílné cenové úrovně je však rozdíl o něco nižší. Zejména služby jsou v západoevropských zemích výrazně dražší. Vůbec nejvyšší rozdíly jsou u výdajů na bydlení. Z evropských zemích je nejdráž ve Švýcarsku, na Islandu a v Norsku. Např. v nejdražší evropské zemi ve Švýcarsku jsou služby a zboží v průměru dražší o 72 % než v Německu.

Nejlevněji je v Bulharsku

V publikaci „Statistisches Jahrbuch 2016  (Das Statistische Bundesamt)“ jsou ceny zboží a služeb v evropských zemích porovnány vůči cenám v Německu. V textu tak máme u všech zemích v závorce uvedenu hodnotu, kolik v průměru stojí zboží a služby v dané zemi v procentním vyjádření proti cenám v Německu.

  • Z členských zemí Evropské unie je levněji než v Německu v těchto zemích: v Bulharsku (42 %), v Rumunsku (47 %), v Polsku (52 %), v Maďarsku (53 %), v Litvě (58 %), v Česku (59 %), na Slovensku (62 %), v Chorvatsku (62 %), v Lotyšsku (65 %), v Estonsku (71 %), v Portugalsku (79 %), ve Slovinsku (80 %), v Řecku (80 %), na Maltě (81 %), na Kypru (88 %) a ve Španělsku (91 %).
  • Nejvyšší ceny zboží a služeb jsou ze zemí EU v Dánsku (137 %), v Lucembursku (135 %), ve Velké Británii (132 %), ve Švédsku (131 %), v Irsku (125 %), ve Finsku (121 %), v Nizozemí (112 %), v Belgii (109 %), v Rakousku (109 %), ve Francii (105 %) a v Itálii (101 %).

Bydlení je nejvyšší výdajovou položkou

Průměrné výdaje za bydlení, elektřinu, plyn a vodu činí v Evropské unie 25 % příjmů domácností. Výdaje za bydlení tvoří nejvyšší výdajovou položku. Při zohlednění splátky hypotéky a výdajů na zařízení domácnosti jsou celkové rodinné výdaje spojené s bydlením ještě vyšší. V západoevropských zemích jsou přitom výdaje za bydlení značně vyšší než ve východoevropských zemích. Další významnou položkou rodinného rozpočtu jsou výdaje za jídlo a pití. Ve východoevropských zemích mají domácnosti vyšší výdaje na jídlo (v procentním vyjádření ze svého příjmu) než v západoevropských zemích. Další výrazný rozdíl ve skladbě výdajů je zábava a rekrace. Životní úroveň občanů charakterizují i výdaje za zábavu a rekraci. Rodiny s vyššími příjmy vyráží na dovolenou vícekrát za rok, trendem je více kratších dovolených do roka.

Petr Gola

Další články k tématu Evropa pohledem čísel

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí