Příjmy evropských domácností

čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Roční příjmy evropských domácností jsou v porovnání s mimoevropskými zeměmi vysoké. Jak si stojí při porovnání ročního mediánu příjmu Česko s ostatními zeměmi EU? Kde jsou příjmy domácností nejvyšší a kde nejnižší?

Životní spokojenost lidí v členských zemích EU ovlivňuje výše disponibilního příjmu možná více než by si někteří Evropané přáli. Přestože se finanční situace lidí ve východní Evropě v posledních dvaceti letech značně zvýšila, stále jsou západoevropské domácnosti bohatší a mají vyšší měsíční příjem. Mzdové ohodnocení se v jednotlivých evropských zemích neliší pouze dle vykonávané práce, ale i dle místa výkonu práce. V některých krajích a městech jsou mzdy za stejnou práci vyšší než v jiných regionech.

Evropané stárnou

Střední délka života se v evropských zemích zvyšuje a současně klesá porodnost. Demografické změny se odráží i na trhu práce. V posledních letech stoupá poptávka po službách pro penzisty. Sociální podnikání má zelenou a jedná se o perspektivní odvětví, kde lze dosáhnout zajímavých příjmů. Turistické zájezdy, bankovní služby, módní kolekce, hudba, televizní programy, vzdělávací programy pro seniory mají již dnes úspěch. Všechny možnosti podnikatelských záměrů v této oblasti ještě nejsou rozhodně vyčerpány.

Medián příjmu versus průměrný příjem

Dle studie Eurostatu „Quality of Life“ jsou nejbohatší domácnosti v Lucembursku. Medián všech čistých ročních příjmů domácností v EU se pohybuje od 2 155 € v Rumunsku po 34 320 € v Lucembursku. Souhrnný medián příjmů domácností tvoří veškeré příjmy plynoucí ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, ale i státních dávek. Celkový medián příjmů je uveden v čisté hodnotě, tedy po odečtení daní.

  • Medián příjmů má lepší vypovídají schopnost než údaj o průměrném příjmu. Medián příjmů se získá, když se všechny příjmy domácnosti seřadí od nejvyšší po nejnižší, medián příjmu je hodnota přesně uprostřed.
  • Protože průměrné příjmy jsou nadhodnoceny příjmy nejbohatších domácností, tak má medián příjmu lepší vypovídací schopnost než údaj o průměrném příjmu. Medián příjmu není totiž nadhodnocen příjmy nejbohatších domácností.

Medián příjmu domácností v zemích EU

Nejvyšší roční čistý medián příjmů domácností ze zemí EU je v Lucembursku (34 320 €), v Dánsku (27 861 €), ve Švédsku (27 120 €), ve Finsku (23 702 €), v Rakousku (23 211 €), v Belgii (21 705 €), ve Francii (21 199 €), v Nizozemí (20 891 €), ve Velké Británii (20 528 €), v Irsku (20 169 €), v Německu (19 733 €), v Itálii (15 759 €) a na Kypru (14 400 €). Nejnižší roční čistý medián příjmů domácností je v Rumunsku (2 155 €), v Bulharsku (3 311 €), v Maďarsku (4 512 €), v Litvě (4 823 €), v Lotyšsku (5 203 €), v Chorvatsku (5 225 €), v Polsku (5 336 €), na Slovensku (6 809 €), v Estonsku (7 217 €), v Česku (7 622 €), v Řecku (7 680 €), v Portugalsku (8 229 €), ve Slovinsku (11 909 €), na Maltě (12 787 €) a ve Španělsku (13 269 €).

Petr Gola

Další články k tématu Evropa pohledem čísel

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí