Koupě a prodej nemovitosti a daně

štítky Daně Investice čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Investice do nemovitostí je možností, jak se finančně zajistit na penzi, jak pomoci dětem v dospělosti nebo jak zajímavě zhodnotit ušetřené finance. Při prodeji nebo koupi nemovitostí se však platí daně. Víte které a kdy?

Prokažte v našem vánočním testu získáním alespoň 7 bodů z 10 bodů, že při prodeji nebo koupi nemovitosti zohledňujete i své daňové povinnosti. U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

1) Platí se z prodeje nemovitosti sociální a zdravotní pojištění?

a) Ano, vždy.

b) Ano, ale pouze v případě prodeje nemovitosti do jednoho roku od koupě.

c) Ne, nikdy.

2) Budete při koupi nemovitosti během roku platit za tuto nemovitost daň z nemovitosti?

a) Ano, v plné výši, neboť daň platí vlastník nemovitosti k 31. prosinci.

a) Ano, v poměrné výši dle počtu měsíců vlastnění za daný rok.

b) Ne, daň z nemovitosti platí na daný rok vlastník dané nemovitosti k 1. lednu daného roku.

3) Od listopadu 2016 platí daň z nabytí nemovitých věcí:

a) Vždy prodávající.

b) Vždy kupující.

c) Dle smluvního ujednání.

4) Daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí:

a) Z bezplatného převodu nemovitosti formou darů nebo dědictví.

b) Při koupi nemovitosti, kterou vlastnil prodávající déle než pět let.

c) Při nákupu nemovitosti v hotovosti.

5) Kdy se neplatí daň z příjmu při prodeji nemovitosti, ve které neměl prodávající bydliště?

a) Jestliže prodejní cena je nižší než 1 milión korun.

b) Mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula lhůta delší než tři roky.

c) Mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula lhůta delší než pět let.

6) Zkracuje se v případě prodeje zděděné nemovitosti lhůta pro daňové osvobození u daně z příjmu o dobu vlastnictví nemovitosti pozůstavitelem?

a) Ano

b) Ne

7) Lze při koupi nemovitosti za účelem jejího pravidelného pronájmu uplatňovat v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru? 

a) Ano, pokud příjem z pronájmu je nižší než 300 tisíc Kč.

b) Ano, pokud se jedná o byt s rozlohou do 70 metrů čtverečních.

c) Ne, neboť hypotečním úvěrem není řešena vlastní bytová potřeba poplatníka.

8) Při pravidelném pronájmu nemovitosti je možné výdaje v daňovém přiznání uplatnit výdajovým paušálem, jak vysokým?

a) 10 % z dosažených příjmů

b) 25 % z dosažených příjmů

c) 30 % z dosažených příjmů

9) Při splnění podmínky bydliště v prodávané nemovitosti se daň z příjmu fyzických osob neplatí, když je splněna podmínka bydliště po dobu:

a) Jednoho roku.

b) Dvou let.

c) Tří let.

10) Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí: 

a) 1 %

b) 4 %

c) 7 %

Správné odpovědi:

1) C, 2) C, 3) B, 4) A, 5) C, 6) A, 7) C, 8) C, 9) B, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí