Dědictví a darování nemovitosti

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při prodeji nebo nákupu nemovitosti se v závislosti na konkrétní situaci může platit daň z příjmu fyzických osob. Jak je to v případě dědictví nebo darování?

Od daně z příjmu fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Ze zděděné nemovitosti se tedy daň z příjmu neplatí.

Daň z darované nemovitosti

Při splnění zákonných podmínek se neplatí daň z příjmu ani z darované nemovitosti. Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále je osvobozen od daně z příjmu příjem od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Prodej zděděné nebo darované nemovitosti

Prodávající nemovitosti platí daň z příjmu, když mezi nabytím nemovitosti, ve které měl bydliště, uplynula lhůta delší než dva roky. Při nedodržení podmínky bydliště je příjem z prodeje nemovitosti od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, když mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula lhůta delší než 5 let. Stejná pětiletá lhůta platí i pro prodej zděděné nebo darované nemovitosti. U dědictví se však do pětileté lhůty započítává doba vlastnění nemovitosti zůstavitelem, pokud se jedná o dědictví v řadě přímé (po prarodičích, rodičích). Od daně z příjmu fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu.

Praktický příklad

Paní Nováková zdědila v letošním roce byt po své mamince v Brně. Maminka v bytě žila posledních 30 let. Protože paní Nováková žije v Plzni, tak se rozhodla byt co nejdříve prodat. Protože je splněna lhůta pěti let, tak je v případě paní Novákové příjem z prodeje bytu od daně z příjmu osvobozen.

Podání daňového přiznání

Pokud není časový test dodržen, tak je příjem z prodeje nemovitosti příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu a je nutné zahrnout tuto obchodní transakci do daňového přiznání. Při případném prodeji nemovitosti se ztrátou, kdy je prodejní cena nižší než kupní cena, není možné si snížit v daňovém přiznání celkový základ daně o ztrátu, neboť u příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob se ke ztrátě nepřihlíží. Za zaměstnance nesplňující časový test nemůže daňové záležitosti vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně, v takovém případě si musí i zaměstnanci podat vlastní daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude zaměstnanec od svého zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Petr Gola

Další články k tématu Nemovitosti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí