Jak znáte stavební spoření?

štítek Spoření čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Stavební spoření je stále oblíbeným finančním produktem, přestože v minulých letech došlo ke snížení státní podpory a prodloužení spořící doby.

Prokažte v našem vánočním testu získáním alespoň 7 bodů z 10 bodů, že znáte velmi dobře výhody a nevýhody stavebního spoření. U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

1) Stát podporu stavební spoření státním příspěvkem, kolik z ročních vkladů činí státní příspěvek? 

a) 5 %

b) 10 %

c) 15 %

2) Státní příspěvek je omezen maximální roční částkou, která činí:

a) 1 000 Kč

b) 2 000 Kč

c) 4 500 Kč

3) Mohou rodiče uzavřít stavební spoření i svým malým dětem?

a) Ano

b) Ne

4) Je stanoven limit státní podpory pro rodinu?

a) Ano, 6 000 Kč.

b) Není, na každé rodné číslo je možné obdržet maximální státní podporu.

5) Lze peníze na smlouvu o stavebním spoření zasílat libovolně nebo musí být platby zasílány každý měsíc ve sjednané výši?

a) Platby je možné zasílat libovolně, např. jednorázově koncem roku nebo lze vklady na smlouvu zaslat dopředu při uzavření smlouvy.

b) Peníze na smlouvu musí být vkládány dle sjednané částky ve smlouvě.

6) Naspořené peníze ze smlouvy o stavebním spoření je možné po určité době vybrat a utratit libovolným způsobem. Po jaké době? 

a) 6 letech

b) 8 letech

c) 10 letech

7) Peníze na smlouvě o stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny, přičemž k pojištění dochází automaticky při uzavření smlouvy. Do jaké částky? 

a) 25 000 euro

b) 50 000 euro

c) 100 000 euro

8) Náleží při uzavření smlouvy během roku státní podpora již za tento rok?

a) Ano, i při uzavření smlouvy v prosinci a vložení peněz na smlouvu v prosinci se za daný rok obdrží státní podpora.

b) Ne, státní podpora náleží při splnění zákonných podmínek pouze v případě, že smlouva trvala k 1. dni kalendářního roku daného roku.

9) Od základu daně je možné odečíst částku zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření, pokud je úvěrem řešena vlastní bytová situace poplatníka dle zákona o dani z příjmu. Jak vysoký je maximální daňový odpočet? 

a) 50 000 Kč

b) 100 000 Kč

c) 300 000 Kč

10) Jak uplatní zaměstnanci daňový odpočet o zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření? 

a) Měsíčně je jim automaticky zvýšena čistá mzda.

b) Mzdové účetní doručí za daný rok příslušné potvrzení od stavební spořitelny a vyšší budou mít čistou mzdu v měsíci po provedeném ročním zúčtování daně.

Správné odpovědi:

1) B, 2) B, 3) A, 4) B, 5) A, 6) A, 7) C, 8) A, 9) C, 10) B

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí