Co víte o penzijním spoření?

štítky Penze Spoření čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou oblíbené finanční produkty ke spoření na penzi. Oba produkty jsou navíc podporovány státem formou státního příspěvku, daňového odpočtu a osvobození pro příspěvky zaměstnavatele do limitu.

Prokažte v našem vánočním testu získáním alespoň 7 bodů z 10 bodů, že znáte velmi dobře výhody a nevýhody penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

1) Někteří občané mají uzavřeno penzijní připojištění a jiní doplňkové penzijní spoření. Je možné libovolně změnit penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření a opačně. 

a) Ano, jedná se o jednoduchou administrativní záležitost.

b) Ne, neboť penzijní připojištění již nelze uzavřít, a proto je možné přejít pouze z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření.

2) Jak vysoký musí být měsíční vklad na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření, aby vznikl nárok na minimální státní příspěvek ve výši 90 Kč? 

a) 100 Kč

b) 300 Kč

c) 500 Kč

3) Při měsíční úložce tisíc korun a více vzniká nárok na maximální státní příspěvek, kolik činí za rok?

a) 2 000 Kč

b) 2 760 Kč

c) 4 500 Kč

4) Lze uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i dítěti?

a) Ano

b) Ne

5) Při dostatečně vysoké naspořené částce na smlouvě je možné čerpat předdůchod. Ze které smlouvy nelze předdůchod čerpat?

a) Z penzijního připojištění, pro čerpání předdůchodu je nutné smlouvu „převést“ na doplňkové penzijní spoření.

b) Z doplňkového penzijního spoření, pokud je zvolena dynamická varianta.

c) Předdůchod je možné čerpat z obou smluv.

6) Za rok 2016 je možné od základu daně odečíst příspěvky zaplacené na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, jaké však platí omezení?

a) Odečíst od základu daně je možné pouze roční příspěvky do částky 36 000 Kč.

b) Od základu daně je možné odečíst maximálně 12 000 Kč, odpočet se však vztahuje na vklady nad 12 000 Kč za rok, na maximální daňový odpočet dosáhnou lidé spořící měsíčně 2 000 Kč a více.

c) Základ daně je možné snížit o 24 000 Kč.

7) Z ročního souhrnného příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci na podporované finanční produkty, mezi které patří i penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, do limitu 30 000 Kč za rok 2016  (50 000 Kč za rok 2017) se neplatí: 

a) Daň z příjmu fyzických osob.

b) Sociální pojištění.

c) Zdravotní pojištění.

d) Daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

8) Kdy lze nejdříve odejít do předdůchodu?

a) Sedm let před vlastním důchodovým věkem.

b) Pět let před dosažením řádného důchodového věku ženy stejného ročníku narození.

c) Při vzniku nároku na předčasný důchod.

9) Jak vysoké musí být úspory na smlouvě pro možnost čerpání předdůchodu?

a) Pro každý měsíc ve výši 30 % průměrné mzdy.

b) Pro každý měsíc na úrovni minimální mzdy.

c) Naspořená částka musí činit 300 000 Kč.

10) Je možný souběh předčasného důchodu a předdůchodu? 

a) Ano

b) Ne

Správné odpovědi:

1) B, 2) B, 3) B, 4) A, 5) A, 6) B, 7) D, 8) B, 9) A, 10) A

Petr Gola

Další články k tématu Finanční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí