Nadprůměrná mzda a podpora v nezaměstnanosti

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Při splnění podmínky pojištění mají nárok na podporu v nezaměstnanosti i zaměstnanci s nadprůměrně vysokou mzdou. Při výpočtu podpory v nezaměstnanosti není stanoven příjmový limit, nad který by nebylo možné podporu v nezaměstnanosti obdržet.

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí žadatel splnit podmínku pojištění, tj. získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Při nedostatečné době pojištění nemůže být podpora v nezaměstnanosti přiznána.

Praktický příklad

Paní Veselá studovala a nastoupila do práce, kde však ukončila pracovní poměr ve zkušební doba. Po ukončení pracovního poměru se paní Veselá registruje na úřadu práce. Protože paní Veselá nezískala dobu pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech, tak nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba studia se do doby pojištění pro účely podpory v nezaměstnanosti nezapočítává.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Jak vysoká bude podpora v nezaměstnanosti, to závisí na průměrném čistém příjmu v posledním zaměstnání. První dva měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 65 %, další dva měsíce 50 % a následující měsíce 45 %. Legislativou je stanovena maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která činí v letošním roce 15 024 Kč. Na podporu v nezaměstnanosti tedy mají i finančně zajištěni zaměstnanci s nadstandardními příjmy. Majetkové poměry nejsou testovány.

Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti je legislativou omezena, občané mladší 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 5 měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let potom po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let mají na podporu v nezaměstnanosti nárok maximálně po dobu 11 měsíců. Maximální doba podpory nezaměstnanosti je pro všechny lidi v dané věkové kategorii stejná, nerozlišuje se dle životní a příjmové situace.

Při evidenci na ÚP platí zdravotní pojištění stát

Zejména někteří zaměstnanci s vyššími příjmy se nechtějí po skončení zaměstnání registrovat na úřadu práce, protože je jim to nepříjemné a očekávají, že velmi rychle najdou nové pracovní uplatnění. Protože však za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí do doby pojištění pro důchodové účely, tak je vhodné se vždy na úřadu práce registrovat. Jestliže nedojde k registraci na úřadu práce, potom je nutné si platit zdravotní pojištění v letošním roce jako osoba bez zdanitelných příjmů ve výši 1 337 Kč za každý měsíc.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí