Nemocenské dávky náleží i při vyšších příjmech

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci mají při splnění zákonných podmínek nárok na nemocenské dávky, majetková a příjmová situace se nezkoumá. Při výpočtu nemocenské, mateřské a ošetřovného platí, že zaměstnanci s vyššími mzdami mají i vyšší nemocenské dávky.

Životní a majetková situace není pro nárok na nemocenské dávky rozhodující. Při splnění podmínky pojištění mají nárok na nemocenské dávky všichni zaměstnanci bez ohledu na výši příjmu. Základem pro výpočet nemocenských dávek je denní vyměřovací základ, který se zpravidla zjišťuje z hrubých příjmů dosažených v předcházejících 12 kalendářních měsících. Nárok na nemocenskou má zaměstnanec po nástupu do zaměstnání, pro přiznání mateřské musí být splněna podmínka doby pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech.

Výše nemocenských dávek u průměrné mzdy

Průměrná měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku činila 26 480 Kč. Právě u průměrné mzdy si vypočítáme nemocenské dávky dle legislativy roku 2016.

  • Měsíční nemocenská od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti činí 14 130 Kč. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel.
  • Měsíční mateřská činí 18 300 Kč.
  • Ošetřovné za 9 kalendářních dní, což je maximální délka pobírání ošetřovného (pouze osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 kalendářních dní), činí 3 204 Kč.

Nemocenské dávky po skončení zaměstnání

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) a nemocenskou je možné pobírat i po skončení zaměstnaneckého poměru, když dojde k nástupu na mateřskou nebo nemocenskou v ochranné lhůtě. Ošetřovné není možné po skončení pracovního poměru pobírat. Nárok na nemocenskou vzniká, pokud dojde k nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Nárok na mateřskou vzniká, pokud dojde k nástupu na mateřskou v ochranné 180denní kalendářní lhůtě. Během těhotenství je zaměstnankyně v ochranné lhůtě a nemůže dostat od zaměstnavatele standardní výpověď pro nadbytečnost, v případě, že je však sjednána pracovní smlouva na dobu určitou, tak tato smlouva končí uplynutím času, přestože je zaměstnankyně těhotná, zejména v těchto případech se pro čerpání mateřská využívá institutu ochranné doby.

Praktický příklad

Paní Smutné skončil pracovní poměr 31. července. Dne 5. srpna však nastoupí paní Smutná na nemocenskou, tedy v 7denní ochranné lhůtě. Paní Smutná bude mít nárok na nemocenskou, která se ji bude počítat z rozhodného příjmu z posledního zaměstnání. Nemocenská však náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech náleží náhrada mzdy. Nárok na náhradu mzdy však je pouze během trvání pracovního poměru. Paní Smutná tak bude pobírat nemocenskou až od 15. kalendářního dne.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí