Rodičovský příspěvek je pro všechny stejný

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Rodič pečující o nejmladší dítě v rodině má nárok na rodičovský příspěvek. Souhrnná výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc Kč a nejdéle je možné čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek navazuje na výplatu mateřské. O rodičovský příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce na předepsaném formuláři. Na rodičovský příspěvek mají nárok i rodiče, kteří mají nadprůměrné příjmy. Rodičovský příspěvek náleží pouze na nejmladší dítě v rodině.

Praktický příklad

Paní Šťastné se narodil syn Tomáš, jakmile měl syn Tomáš dva roky, tak se narodila dcera Simona. Přestože ještě paní Šťastná nevyčerpala rodičovský příspěvek v plné výši 220 000 Kč na syna Tomáše, protože zvolila tříletou variantu pobírání rodičovského příspěvku, tak bude po skončení mateřské na dceru Simonu pobírat již rodičovský příspěvek pouze na dceru Simonu. Nelze pobírat současně rodičovský příspěvek na dvě děti.

Možnost volby délky pobírání

Nárok na rodičovský příspěvek mají všechny rodiny. Majetek a příjem není testován. Pouze pro možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku musí jeden z rodičů mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Při zvolení kratší délky pobírání rodičovského příspěvku je měsíční výše rodičovského příspěvku vyšší. Maximálně může rodičovský příspěvek činit 11 500 Kč měsíčně. Aby mohl rodičovský příspěvek činit měsíčně 11 500 Kč, tak musí mít jeden z rodičů rozhodný příjem 16 500 Kč a více.

Kdy se pobírá rodičovský příspěvek 4 roky?

Pouze v případě, že ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku pojištění (např. oba rodiče jsou studenti nebo nezaměstnaní), potom se pobírá rodičovský příspěvek automaticky 4 roky. Během pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. V praxi mohou být na rodičovské dovolené oba rodiče, ale rodičovský příspěvek náleží vždy pouze jednou. Většinou se pobírá rodičovský příspěvek po dobu rodičovské dovolené, ale nemusí to být pravidlem. Je možné čerpat rodičovský příspěvek dva roky a být na rodičovské dovolené tři roky, což je maximální doba rodičovské dovolené dle zákoníku práce.

Praktický příklad

Slečna Nováková je studentkou vysoké školy a narodila se jí dcera Jana. Slečna Nováková nemá nárok na mateřskou, protože nesplňuje podmínku pojištění, proto ihned od narození dcery Jany pobírá slečna Nováková rodičovský příspěvek. O rodičovský příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce. Protože otec dítěte je nezaměstnaný a rovněž nesplňuje podmínku pojištění, tak bude slečna Nováková pobírat rodičovský příspěvek 4 roky. U čtyřleté varianty činí rodičovský příspěvek do konce 9. měsíce částku 7 600 Kč a poté 3 800 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí