Náklady na auto u živnostníků

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Výdaje na auto mohou uplatňovat živnostníci ve skutečné výši nebo uplatnit výdajový paušál. Vždy je vhodné propočítat, která varianta je výhodnější. Jak vysoký je výdajový paušál na auto?

Výdajový paušál na auto může uplatnit pouze osoba samostatně výdělečně činná nebo občan mající příjmy z pronájmu. Paušál na auto nelze však uplatnit v případě, že vede živnostník nebo pronajímatel evidenci příjmů při stanovení výdajů paušálem. Dopravní paušál činí 5 000 Kč na každé auto a maximálně lze uplatnit výdajový paušál na tři auta.

Krácení paušálu

V případě, že je auto používáno i k soukromým účelům, tak činí výdajový paušál 4 000 Kč měsíčně. Při používání auta k soukromým účelům se uplatňují v poměrné výši (80 %) i odpisy. Výdajový paušál v sobě zahrnuje veškeré výdaje za pohonné hmoty a parkovné. Ve výdajovém paušálu nejsou zahrnuty výdaje na opravu nebo údržbu.

Praktický příklad 1)

Podnikatelka Nováková uplatňuje při výpočtu základu daně ze samostatné výdělečné činnosti 60% výdajový paušál (ostatní živnost). Paní Nováková by ještě zvlášť chtěla uplatnit výdajový paušál u auta. V ročním 60% výdajovém paušálu jsou však zahrnuty veškeré výdaje. Paní Nováková proto nemůže ještě zvlášť uplatnit výdaje paušálem na auto.

Praktický příklad 2)

Živnostník pan Kučera má dvě auta. Jedno auto používá pouze k samostatné výdělečné činnosti, druhé auto používá i pro soukromé účely. Živnostník Kučera vede daňovou evidenci. Pan Kučera může měsíční uplatnit výdajový paušál na auta v částce 9 000 Kč (5 000 Kč na první auto plus 4 000 Kč na druhé auto).

Daňová evidence a platba za pohonné hmoty

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, která uplatňuje u pohonných hmot výdajový paušál, během roku eviduje skutečné výdaje za pohonné hmoty ve své evidenci jako nedaňový výdaj. V daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob se následně sníží vypočtený základ daně ze samostatné výdělečné činnosti o paušál na auto. Živnostníci, kteří jsou plátci DPH, musí i při uplatnění paušálu na auto, vést potřebnou evidenci pro uplatnění nároku na odpočet DPH, tedy vést knihu jízd a mít k dispozici příslušné doklady o zakoupení pohonných hmot.

Během roku nelze měnit způsob výdajů

Po celý rok je nutné vést buď skutečné výdaje na auto nebo uplatňovat paušál. Není možné během roku měnit způsob stanovení výdajů na auto. Proto by si měly všechny OSVČ provést důkladnou analýzu, který způsob je pro ně výhodnější. Zpravidla je paušál na auto výhodnější při nižším nájezdu kilometrů, skutečná hranice výhodnosti však záleží na konkrétní situaci.

Petr Gola

Další články k tématu Výdaje na auto

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí