Kdo platí silniční daň?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Silniční daň je záležitostí pouze živnostníků nebo firem, domácnosti nemusí mít s daňovou agendou spojenou s výpočtem a platbou silniční daně žádné starosti. Jak se vypočítává výši silniční daně a kdy se platí?

Do konce ledna 2017 bude potřeba podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2016. Během roku se odvádí zálohy na silniční dani. V roce 2016 jsou termíny pro placení záloh na silniční dani do 15. dubna, 15. července, 15. října a do 15. prosince. Výše zálohy činí 1/12 roční sazby daně za každý kalendářní měsíc.

Daňové přiznání k silniční dani je nutné podat, i když bude vypočtená silniční daň za rok 2016 nulová, protože silniční daň bude zaplacena v plné výši formou záloh.

Předmět silniční daně

Silniční daň se platí za silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná v Česku, provozovaná v Česku a používaná poplatníkem daně z příjmu právnických osob nebo poplatníkem daně z příjmu fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Způsob stanovení výdajů nemá vliv na výpočet silniční daně.

Praktický příklad

Živnostník pan Novák používá auto ke své samostatné výdělečné činnosti. Výpočet daně se provede vždy stejně, bez ohledu na to, zda pan Novák stanoví výdaje paušálem, povede daňovou evidenci nebo účetnictví.

Sazba silniční daně

Legislativou je stanovena roční silniční daň, jejíž výše se liší v závislosti na zdvihovém objemu motoru auta. V přiložené tabulce máme uvedenu roční silniční daň v roce 2016 u osobních aut.

Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm³ 1 200 Kč
nad 800 cm³ do 1 250 cm³ 1 800 Kč
nad 1 250 cm³ do 1 500 cm³ 2 400 Kč
nad 1 500 cm³ do 2 000 cm³ 3 000 Kč
nad 2 000 cm³ do 3 000 cm³ 3 600 Kč
nad 3 000 cm³ 4 200 Kč

Konečnou výši silniční daně ovlivňuje i stáří auta. U aut do 9 let se daň snižuje (od 25 % do 48 % v závislosti na stáří auta) u aut registrovaných před rokem 1990 se naopak sazba daně zvyšuje o 25 %.

Praktický příklad

V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu roční silniční daň u osobního auta o obsahu 1 600 dle jeho stáří. V některých případech se v některých měsících roku uplatňuje vyšší daňová sleva a v dalších měsících nižší daňová sleva, jestliže se limitu stáří auta dosáhne v průběhu roku.

Stáří auta Roční silniční daň
Do 36 měsíců 1 560 Kč

(snížení základní sazby daně o 48 %)

| | 37 měsíců až 72 měsíců | 1 800 Kč (snížení základní sazby daně o 40 %) | | 73 měsíců až 108 kalendářní měsíců | 2 250 Kč (snížení základní sazby daně o 25 %) | | Nad 108 kalendářních měsíců (ale od roku 1990) | 3 000 Kč (základní sazba daně) |

Petr Gola

Další články k tématu Výdaje na auto

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí