Nizozemci tráví v práci nejméně času

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci v Evropě pracují mnohem méně než v ostatních vyspělých zemích světa, Evropané mají více času věnovat se rodině, zábavě a koníčkům než zaměstnanci v mimoevropských zemích. Každoročně stoupá počet občanů, kteří pracují v západní Evropě na zkrácený úvazek.

Zkrácený pracovní úvazek je velmi oblíbený zejména v Nizozemí, Německu nebo zemích Skandinávie. Přestože mnozí zaměstnanci pracují přesčas, tak je průměrná týdenní pracovní doba v některých evropských zemích nižší než 37 hodin týdně. Ve východoevropských zemích EU je průměrná týdenní pracovní doba vyšší než v západní Evropě. Důvodem je vyšší počet přesčasových hodin a nižší využívání práce na zkrácený úvazek. Česko patří mezi pětici členských zemí EU s nejvyšší průměrnou týdenní pracovní dobou.

V Česku trávíme v práci hodně času

Průměrný týdenní pracovní týden se v členských zemích EU značně liší. Nejméně hodin týdně v práci tráví dle studie Eurostatu „Quality of Life“ Nizozemci (30,2 hodin), Dánové (33,5 hodin), Němci (35,3 hodin), Irové (35,6 hodin), Švédi (36,3 hodin), Rakušané (36,7 hodin), Britové (36,7 hodin), Finové (36,8 hodin), Italové (36,9 hodin), Belgičané (37,1 hodin) a Francouzi (37,2 hodin). Nejvíce hodin v práci týdně v průměru tráví Řekové (41,9 hodin), Bulhaři (40,8 hodin), Poláci (40,7 hodin), Slováci (40,5 hodin), Češi (40,4 hodin) a Rumuni (40 hodin). Nejvíce zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek v nejvyspělejších evropských ekonomikách. V západní Evropě rodiny vítají, když může jeden z manželů nebo partnerů pracovat na zkrácený úvazek z důvodu péče o děti. Větší rozšířenost zkrácených pracovních úvazků pomáhá přitom snižovat i celkovou míru nezaměstnanosti.

Stoupá obliba flexibilních úvazků

Evropským trendem současnosti je podpora flexibilní pracovní doby s přihlédnutím k přáním zaměstnance. U profesí, které jdou alespoň částečně vykonávat z domova, umožňují někteří evropští zaměstnavatelé svým zaměstnancům vykonávat svoji práci z domova. Spokojený zaměstnanec totiž podává podstatně vyšší výkony. Úspěšné firmy kladou důraz především na inovace, nové myšlenky a nápady a kreativitu. Zejména pro maminky s malými dětmi je výhodné, když mohou skloubit péči o děti a práci. Zkrácené pracovní úvazky a možnost pracovat částečně z domova jim celou situaci značně ulehčují.

Zkrácené pracovní úvazky ve východní Evropě

Většina zaměstnanců by chtěla pracovat na pracovní úvazek, zejména ve východní Evropě však mnozí zaměstnanci nemohou. Při práci na zkrácený úvazek je nutné počítat s nižším mzdovým ohodnocením. Ve východní Evropě, kde jsou mzdy několikanásobně nižší než západní Evropě, by byla pro některé zaměstnance práce na zkrácený úvazek problém. Z důvodů nižší poptávky po zkrácených pracovních úvazcích je i nižší nabídka ze strany zaměstnavatelů. Ve východní Evropě pracuje na zkrácený úvazek mnohem méně zaměstnanců než v západní Evropě.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí