Prodej nemovitosti se ztrátou a daň z příjmu

štítek Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Někdy dochází k situaci, že prodávající musí prodat nemovitost nebo pozemek se ztrátou. Jak ztráta ovlivňuje daňové přiznání? Jak je to při prodeji více pozemků nebo bytů současně?

Ceny nemovitosti v čase stoupají i klesají, proto někteří prodávající inkasují z prodeje méně peněž než za kolik nemovitost koupili. Jestliže není dodržen časový test, tak je nutné příjem z prodeje nemovitosti uvést do daňového přiznání. Ztráta z prodeje nemovitosti však nesnižuje celkový základ daně, s tím je potřeba počítat. U všech příjmů dle § 10 se k případné ztrátě při výpočtu souhrnné daňové povinnosti nepřihlíží.

Praktický příklad

Živnostník pan Černý má v roce 2015 příjmy ve výši 842 500 Kč a výdaje 438 600 Kč. Pan Černý vede daňovou evidenci, je bezdětný a neuplatňuje žádné daňové odpočty. Pan Černý dále prodal v roce 2015 nemovitost za 1 500 000 Kč, přičemž tuto nemovitost pořídil za 1 800 000 Kč. V prodávané nemovitosti pan Černý neměl bydliště a prodal ji po 3 letech. Pan Černý tedy nesplnil časový test. Kolik zaplatí pan Černý na dani z příjmu?

Dosažená ztráta z prodeje nemovitosti ve výši 300 000 Kč nesníží panu Černému souhrnný daňový základ. Dílčím daňovým základem dle § 10 bude 0 Kč, neboť příjmy činí 1 500 000 Kč a výdaje je možné uplatnit pouze do výše příjmů.

Text Částka
Příjem dle § 7 zákona o dani z příjmu 842 500 Kč
Výdaje dle § 7 zákona o dani z příjmu 438 600 Kč
Dílčí základ dle § 7 zákona o dani z příjmu (842 500 Kč – 438 600 Kč) 403 900 Kč
Dílčí základ dle § 10 zákona o dani z příjmu (1 500 000 Kč – 1 500 000 Kč) 0 Kč
Celkový základ daně (403 900 Kč + 0 Kč) 403 900 Kč
Daň z příjmu (403 900 Kč × 15 %) 60 585 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňový nedoplatek (60 585 Kč – 24 840 Kč) 35 745 Kč

vlastní výpočet autora

Vícenásobný prodej a daň z příjmu

Jestliže jsou během roku prodány dvě a více nemovitostí nebo dva a více pozemků, přičemž jeden je prodán se ziskem a druhý se ztrátou, tak je možné ztrátu započíst. Musí se jednat o stejné druhy příjmu.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Svoboda prodal během roku 2015 dva pozemky. Jeden se ziskem 220 000 Kč a druhý se ztrátou 70 000 Kč. Dílčím základem daně dle § 10 bude tedy částka 150 000 Kč (220 000 Kč – 70 000 Kč). Pan Svoboda bude muset za rok 2015 podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, zaměstnavatel za zaměstnance nebude moci vyřídit veškeré daňové záležitosti prostřednictvím ročního zúčtování daně. Pan Svoboda si bude muset od svého zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP