Prodej zděděného bytu a daň z příjmu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Dědictví nemovitosti je z finančního hlediska příjemné. Mnohdy však dědici zděděný byt nebo dům k bydlišti nevyužijí a chtějí ho prodat. Kdy se platí z prodeje nemovitosti daň z příjmu?

Při plánování prodeje zděděného bytu nebo domu je potřeba velmi dobře naplánovat jeho termín. Aby se z příjmu z prodeje ze zděděného bytu nebo domu neplatila daň z příjmu fyzických osob a nebylo nutné tento příjem zahrnout do daňového přiznání, tak musí mezi nabytím nemovitosti a jejím prodejem uplynout pětiletá zákonná lhůta. Sociální a zdravotní pojištění se z prodeje vlastního bytu nebo domu neplatí.

Do zákonné lhůty se počítá i vlastnictví zemřelého

Do zákonné pětileté lhůty se však započítává i doba, po kterou byl vlastní byt nebo dům prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Když zemřelý vlastnil svoji nemovitost déle než 5 let, tak je možné zděděný byt nebo dům prodat ihned po skončení dědictví a příjem z prodeje nemovitosti se nebude zahrnovat do daňového přiznání.

Praktický příklad

Pan Novotný zdědil po dědečkovi byt 2+1, kde jeho děda žil posledních 20 let. Pan Novotný žije v Brně a dědeček žil v Českých Budějovicích, proto se rozhodne pan Novotný byt prodat. Pronájem přišel panu Novotnému složitý a riskantní z důvodu vzdálenosti. Pan Novotný prodal byl ihned po skončení dědického řízení v roce 2014. Do daňového přiznání za rok 2014 nebudete pan Novotný příjem z prodeje bytu zahrnovat, neboť podmínku vlastnictví splnil jeho děda.

Kdy se lhůta nezkracuje?

Aby se pětiletá zákonná lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti zkracovala o dobu vlastnictví zemřelého, tak se musí jednat o dědictví v řadě přímé. Tato zákonná podmínka je splněna při dědictví po prarodičích nebo rodičích. Při dědictví po sourozenci však není tato zákonná podmínka splněna a v takovém případě se doba vlastnictví nemovitosti zemřelého do pětileté lhůty nezapočítává. Pětiletou lhůtu mezi nabytím nemovitosti a jejím prodejem v takovém případě musí dodržet dědic. V opačném případě se nepoužije daňové osvobození a je nutné příjem z prodeje zahrnout do daňového přiznání.

Nemovitosti v obchodním majetku

Daňové osvobození nelze ani při dědictví uplatnit při prodeji nemovitosti, které byly zahrnuto do obchodního majetku pro výkon samostatné výdělečné činnosti, a to až do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí