Výpočet mateřské pro zaměstnankyně

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Během mateřské mají maminky nárok na peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou). Výše mateřské pobírané zpravidla po dobu 28 týdnů závisí na dosaženém předchozím příjmu. Mateřská je totiž dávkou nemocenského pojištění.

Přiznání mateřské není automatické. Zaměstnankyni musí v den nástupu na mateřskou trvat pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění a současně získat dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech.

Nástup na mateřskou v ochranné lhůtě

Některým zaměstnankyním skončí pracovní poměr na dobu určitou, přestože jsou těhotné. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou uplyne sjednaným časem. Pro pracovní smlouvu na dobu určitou neplatí žádná ochranná lhůta jako je tomu v případě smlouvy na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu může skončit pracovní poměr i těhotné zaměstnankyni. Když však tato žena nastoupí na mateřskou do 180 dní po skončení pracovního poměru a splní podmínku pojištění, tak bude mít nárok na mateřskou, přestože nebude již trvat pracovní poměr.

Práce na dohodu a mateřská

Ženy pracující pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, klidně i pro více zaměstnavatelů současně, nemají příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, proto jim nevznikne nárok na mateřskou.

Mateřská se zpravidla pobírá 28 týdnů

Základní lhůta pro pobírání mateřské činí 28 týdnů. Při narození dvou nebo více dětí se mateřské poskytuje 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog. Zaměstnankyně předávají tento tiskopis zaměstnavateli.

Jak se počítá mateřská?

Výše mateřská se odvíjí od předchozí mzdy v zaměstnání za posledních 12 měsíců. Při výpočtu mateřské dochází k redukci. Mateřská následně dosahuje 70 % z denního vyměřovacího základu. Z důvodu redukce mají maminky s nižší mzdou relativně vyšší mateřskou než maminky s vyšší mzdou. Redukční hranice od 1. ledna 2015 jsou: 888 Kč, 1 331 Kč a 2 662 Kč. Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Pokorná má průměrnou mzdu 33 410 Kč. Jak vysokou bude mít v roce 2015 mateřskou?

Text Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda 33 410 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (33 410 Kč × 12 měsíců): 365 dní) 1 098,41 Kč
První redukční hranice (do 888 Kč, ze 100 %) 888,00 Kč
Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %) 126,25 Kč
Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %) 0,00 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (888 Kč + 126,25 Kč)

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

| 1 015,00 Kč | | Denní mateřská (1 015 Kč × 70 %)

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

| 711 Kč | | Měsíční mateřská (711 Kč × 30 dní) | 21 330 Kč |

vlastní výpočet autora

Paní Pokorná bude mít v roce 2015 měsíční mateřskou ve výši 21 330 Kč. Pro konkrétní výpočty mateřské můžete využít "kalkulačku mateřské v roce 2015".

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí