Nemocenská není pro všechny

čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při zdravotních problémech klesá rodinná životní úroveň. Nemocenská je nižší než předchozí příjem. Přiznání nemocenské není navíc automatické. Vlastní komerční zajištění v případě nemoci, úrazu nebo invalidity by mělo být samozřejmostí.

Nemocenskou vyplácí OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Pro její přiznání musí být splněny zákonné podmínky. Zaměstnanec musí pracovat na základě standardní pracovní smlouvy a OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění. V praxi tak některým občanům nevzniká nárok na nemocenskou, přestože jsou výdělečně činní. „Na nemocenskou nemají nárok např. živnostníci neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění, občané mající příjmy pouze z pronájmu nebo kapitálových zisků nebo zaměstnanci pracující pro několik zaměstnavatelů současně pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 tisíc Kč a méně. Pro tyto občany by mělo být vlastní komerční pojištění nutností,“ vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti finFOCUS. Nárok na nemocenskou nemají dále ani občané po uplynutí 7denní ochranné lhůty po skončení zaměstnání nebo ženy na rodičovské dovolené.

Při vyšších příjmech nemocenská nestačí

Při výpočtu nemocenské je zohledněn princip solidarity. Občané s nižšími příjmy mají relativně vysokou nemocenskou. Naproti tomu občané s vyššími příjmy mají relativně nízkou nemocenskou. Pro občany s vyššími příjmy je vlastní komerční zajištění pro případnou pracovní neschopnost důležité, aby se nejvíce eliminoval pokles měsíčního rodinného příjmu. „Zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 10 000 Kč má nemocenskou za celý měsíc 5 340 Kč a zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 50 000 Kč má nemocenskou 20 580 Kč. V procentním vyjádření si tak zaměstnanec s vyšší mzdou pohorší více,“ dodává Emil Brož. Legislativou je pro rok 2014 maximální nemocenská stanovena ve výši 25 710 Kč měsíčně. Občané s většími příjmy by měli věnovat nastavení parametrů své pojistné smlouvy dostatek času.

Pobírání nemocenské je omezené

Nemocenská náleží od 15. dne pracovní neschopnosti. Zaměstnanci pobírají v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náhradu mzdy od svého zaměstnavatele (od 4. dne), OSVČ jsou v prvních dvou týdnech bez finančního zajištění. Maximálně lze nemocenskou pobírat po dobu 380 dní. Při delších zdravotních problémech bývá v praxi přiznán následně invalidní důchod. Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně je přitom nižší než nemocenská.

Mají si OSVČ platit dobrovolné nemocenské pojištění?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na nemocenskou pouze tehdy, když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Na rozdíl od nastavení parametrů u komerčního pojištění si nemohou OSVČ stanovit, kolik budou na dobrovolném nemocenském pojištění platit, a tím ovlivnit měsíční nemocenskou. Dobrovolné nemocenské pojištění u OSVČ se platí ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění, přičemž sazba činí 2,3 %. OSVČ, které by chtěly platit více na dobrovolném nemocenském pojištění, aby měly vyšší nemocenskou, by musely současně platit více i na povinném důchodovém pojištění. Při nízkých platbách dobrovolného nemocenského pojištění je následná nemocenská zcela nedostatečná. Při měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění 250 Kč měsíčně činí měsíční nemocenská 5 820 Kč, důchodové pojištění v tomto případě činí 3 175 Kč. Z finančního hlediska nejsou dobrovolné platby vhodné.

Smluvní svoboda

Komerční pojištění si lze nastavit dle rodinné životní situace a požadavků v konkrétních situacích. Vzhledem ke značné konkurenci na trhu je snadné si přizpůsobit pojistnou smlouvu přímo na tělo. Individuální přístup je pro řadu občanů velmi důležitý a komerční produkty ho nabízí. To jsou značné výhody oproti státní nemocenské. Komerční produkty mají, nejenom pro OSVČ, výhodnější poměr mezi cenou a výkonem. Navíc u komerčních produktů mají klienti možnost si smlouvu během let aktualizovat a upravit. Dobře nastavená pojistná smlouva přináší potřebný pocit jistoty a klidu, že v případě zdravotních problémů a propadu příjmů z důvodu nemoci bude rodina finančně zajištěna po dobu, než zdravotní stav dovolí živiteli rodiny se opět maximálně vrhnout do práce.

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: „Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů.“

Kontakty:

finFOCUS, s. r. o.

Jugoslávská 481/12

Praha 2

120 00

www.finfocus.cz

info@finfocus.cz

+420 725 581 581

+420 778 882 082

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí