Výpočet mateřské pro podnikatelky

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Samostatně výdělečně činná maminka má nárok na mateřskou pouze, když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Měsíční výše mateřské závisí právě na měsíční platbě na dobrovolném nemocenském pojištění.

OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, nemají na peněžitý příspěvek v mateřství nárok a ihned od narození dítěte pobírají rodičovský příspěvek. Pro přiznání mateřské je nutné splnit zákonné podmínky. Nárok na rodičovský příspěvek mají všechny maminky, není potřeba splnit nějaké zákonné podmínky. Délka pobírání mateřské je stejná jako u zaměstnaných maminek, tedy 28 týdnů (při vícečetném porodu 37 týdnů).

Podmínky pro přiznání mateřské pro podnikatelky

Podnikatelky mají nárok na mateřskou, když jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem a získají dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech. Podmínka 180 dní pojištění je z důvodu, aby některé maminky si nezačaly platit dobrovolné nemocenské pojištění na posledních chvíli za účelem mateřské. Žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog. Samostatně výdělečně činné maminky předávají tiskopis přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení, která jim bude následně mateřskou vyplácet.

Osobně podnikat během mateřské není možné

Samostatně výdělečně činné maminky nemohou během pobírání mateřské osobně vykonávat výdělečnou činnost, ze které jim náleží mateřská. Danou činnost však může vykonávat např. manžel jako spolupracující osoba. Nebo mohou činnosti vykonávat zaměstnanci. Samostatně výdělečně činná maminka se však může nechat během mateřské zaměstnat bez omezení. Při pobírání rodičovského příspěvku, který navazuje na výplatu mateřské, již žádná omezení nejsou

Výpočet mateřské pro podnikatelky v roce 2015

U OSVČ od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění. Mateřská dosahuje 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2015 jsou: 888 Kč, 1 331 Kč a 2 662 Kč. Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Praktický příklad

Podnikatelka paní Šerá si platí na dobrovolném nemocenském pojištění 385 Kč měsíčně. Paní Šerá splní podmínky pro přiznání mateřské. Jak vysokou mateřskou bude podnikatelka paní Šerá mít?

Text Částka
Platba na dobrovolném nemocenském pojištění 385 Kč
Osobní vyměřovací základ (385 Kč: 2,3)  × 100)

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

| 16 740 Kč | | Denní vyměřovací základ (16 740 Kč × 12 měsíců): 365 dní) | 550,36 Kč | | První redukční hranice (do 888 Kč, ze 100 %) | 550,36 Kč | | Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %) | 0,00 Kč | | Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %) | 0,00 Kč | | Redukovaný denní vyměřovací základ (550,36 Kč + 0 Kč + 0 Kč)

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

| 551,00 Kč | | Denní mateřská (551 Kč × 70 %) | 386 Kč | | Měsíční mateřská (386 Kč × 30 dní) | 11 580 Kč |

vlastní výpočet autora

Paní Šerá bude mít měsíční mateřskou ve výši 11 580 Kč. Konkrétní výši mateřské v individuálních případech je možné vypočítat v "kalkulačce mateřské pro podnikatelky".

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí