Rozdíly ve výpočtu mateřské: zaměstnankyně × OSVČ

čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Výpočet peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské) se liší pro zaměstnankyně a OSVČ. Především podnikatelky plánující mateřskou by měly dopředu vědět, zdali budou mít na mateřskou nárok a jak bude mateřská případně vysoká.

Zaměstnankyně bude pobírat mateřskou, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou je účastna na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno musí být v klasickém zaměstnaneckém poměru. Tuto podmínku nesplňuje tedy dohoda o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Dále musí zaměstnankyně získat dobu pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Do této lhůty se přitom nezapočítává např. doba v evidenci na úřadu práce.

Ochranná lhůta pro zaměstnankyně

Když skončí pracující ženě smlouva na dobu určitou a je těhotná, tak při nástupu na mateřskou v ochranné lhůtě, která v tomto případě činí 180 dní, bude mít rovněž nárok na mateřskou. Ve všech případech však musí zaměstnankyně být účastna na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Zákonné podmínky pro OSVČ

Aby měla podnikatelka v budoucnu nárok na mateřskou, tak je nutné, aby si platila dobrovolné nemocenské pojištění. Samotná výše mateřské následně závisí na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Podnikatelka musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. I podnikatelka musí získat dobu pojištění 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

Výpočet mateřské

Při výpočtu mateřské je jiný postup pro zaměstnankyně a jiný pro OSVČ. U zaměstnané ženy je základním vstupním údajem hrubá mzda (průměrná hrubá mzda za uplynulých 12 měsíců). Pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) je základním vstupním údajem měsíční platba na dobrovolném nemocenském pojištění.

Praktický příklad 1)

Zaměstnankyně paní Červená má průměrnou měsíční mzdu 22 610 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou?

Text Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda 22 610 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (22 610 Kč × 12 měsíců): 365 dní 743,34 Kč
První redukční hranice (do 888 Kč, ze 100 %) 743,34 Kč
Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %) 0,00 Kč
Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %) 0,00 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (743,34 Kč + 0 Kč + 0 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) 744,00 Kč
Denní mateřská (744 Kč × 70 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) 521 Kč
Měsíční mateřská (30 dní) (521 Kč × 30 dní) 15 630 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Červená bude mít měsíční mateřskou 15 630 Kč.

Praktický příklad 2)

OSVČ paní Modrá platí měsíční zálohu na dobrovolném nemocenském pojištění 275 Kč. Jak vysokou bude mít paní Modrá měsíční mateřskou?

Text Částka
Platba na dobrovolném nemocenském pojištění 275 Kč
Osobní vyměřovací základ

(275 Kč: 2,3)  × 100, zaokrouhleno na Kč nahoru)

| 11 957 Kč | | Denní vyměřovací základ (11 957 Kč × 12 měsíců): 365 dní) | 393,11 Kč | | První redukční hranice (do 888 Kč, ze 100 %) | 393,11 Kč | | Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %) | 0,00 Kč | | Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %) | 0,00 Kč | | Redukovaný denní vyměřovací základ (393,11 Kč + 0 Kč + 0 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) | 394,00 Kč | | Denní mateřská (394 Kč × 70 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) | 276 Kč | | Měsíční mateřská (30 dní) (276 Kč × 30 dní) | 8 280 Kč |

vlastní výpočet autora

Paní Modrá bude mít měsíční mateřskou 8 280 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská dávky 2015

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí