Proč mít méně peněz v zásobách?

čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Vysoké zásoby vážou peníze, zvyšují riziko jejich znehodnocení nebo krádeže některého zboží a samozřejmě řízení skladu není levnou záležitostí. Proto i menší společnosti se snaží své zásoby minimalizovat. Nižší zásoby umožňují lépe využít peníze.

Vysoké skladové zásoby nejsou dobrým firemním vysvědčením. Veškerá administrativa a úkoly spojené se snižováním stavu zásob jsou pro budoucnost firmy a její konkurenceschopnost pozitivní. Hlavním předpokladem pro správnou optimalizaci zásob je jejich spolehlivá evidence.

Jaké problémy nastávají v praxi?

Pro složité rozbory ohledně stavu zásob a pro propočet všech důležitých dat u jednotlivých položek není ideální, když má přístup ke skladové evidenci vedenou v počítači příliš mnoho lidí. V takovém případě častěji dochází k chybě. Vhodné je mít rovněž skladovou evidenci vedenou ve stejném účetně-ekonomickém programu jako finanční účetnictví. Některé společnosti vedou skladovou evidenci v jiném systému a každý měsíc se následně souhrnná data přehrávají do finančního účetnictví. Tento postup není šťastný. Častěji dochází k situaci, že skutečný stav nekoresponduje se skutečností, což je během roku problém. Fyzickou inventuru není možné z důvodu náročnosti a nákladovosti provádět příliš často.

Přístup k datům by měli mít pouze pověření pracovníci

Aby se veškeré chyby ohledně skladové agendy minimalizovaly a snižovaly se firemní náklady, tak je vhodné, aby oprávnění vkládat, měnit nebo pracovat s daty měli pouze pověření zaměstnanci. Všichni pověření pracovníci by přitom měli svoji značku, aby se následně vědělo, kdo s jakými pohyby (na sklad, do výroby, přesun, apod.) pracoval a bylo jednodušší nesrovnalosti napravit.

Kdy volit „just in time“?

Vytváření tlaku na snižování zásob je správným krokem. Základem je dobré plánování výroby a odbytu. U těch zásob, kde je to možné, je vhodné volit dodávky „just in time“. I pro malou firmu je přínosné, jestliže má co nejvíce přímých dodávek. Dochází k eliminaci zbytečných meziskladů. V praxi každá manipulace se zbožím znamená vyšší náklady a větší riziko.

Menší zásoby = úspory

Někdy to tak nemusí vypadat, ale snižování firemních zásob přináší značné úspory. Jaké? Sníží se nároky na skladovací prostory, řízení a obsluze skladu se věnuje méně lidí, snižuje se riziko znehodnocení skladovaného zboží. Hlavně skladované zboží váže firemní peníze, které je možné využít efektivnějším způsobem. Ideální rozmístění pracovišť a propracovaná firemní logistika, to jsou cesty ke zvýšení efektivity a pružnosti společnosti.

  • U každé firmy je samozřejmě odlišná situace. Objem zásob by však měl být pouze ve výši, která zajistní plynulý chod firmy na krátkou dobu, jejíž přesné stanovení závisí na strategii společnosti a časové dostupnosti skladovaných surovin a zboží.
  • Vynaložené pracovní úsilí za snížením objemu zásob se rozhodně vyplácí. Přesně vedené skladové a účetní záznamy umožňují hledat cesty k optimalizaci skladu.

Petr Gola

Další články k tématu Firemní papírování

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí