Nezaplacená faktura je dluhem

štítek Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Peníze ovlivňují každodenní život možná více než by si mnozí občané přáli. Peníze jsou často hlavním motivem našeho snažení, ať už jsme zaměstnanci nebo podnikatelé. Peníze mají velkou moc, když se využije jejich motivační funkce jenom dobře.

Někteří podnikatelé neplatí řádně své faktury, někdy je úmyslně splácí o něco později, aby získávali finanční náskok. Být ze staré školy a platit své závazky včas, tak může paradoxně přinášet značné finanční problémy, podnikatelské „cash-flow“ je špatné. Platíme totiž řádně a včas, zatímco odběratelé to tak nedělají.

Dluhy z podnikání

Samostatná výdělečná činnost je možností, jak být vlastním pánem, prosazovat vlastní myšlenky a nápady, možností, jak mít nadstandardní příjmy. Současně však s sebou přináší značné riziko. Samostatná výdělečná činnost může být ztrátová a dluhy z podnikání mohou rodinu značně poznamenat na řadu let. Proto je nutné být při výkonu samostatné výdělečné činnosti obezřetný. Faktura není jenom účetním dokladem, ale rovněž dluhem. Závazky vůči dodavatelům se musí platit.

Z evropských zemí je nejlepší platební morálka v zemích Skandinávie. Faktury jsou zpravidla placeny v dohodnutém termínu a firmy nebo podnikatelé si většinou ani neobjednávají zboží či služby, které by případně nemohli zaplatit.

Potřeba hlídání vydaných faktur

Špatná platební morálka odběratelů někdy nutí účetně ziskové podnikatele dokonce ukončit svoji činnost. Placení včas nepřináší problémy, když současně včas platby inkasujeme. Když pozdě inkasujeme, jsme časem taky nuceni platit opožděně. Proto je nutné odběratele důkladně prověřovat.

Dobrá podnikatelská pověst je velmi důležitá. OSVČ, které dodržují se svými obchodními partnery heslo „kamarádi buďme, dluhy si plaťme“, mohou dlouhodobě profitovat. Odběratele je však vhodné prověřovat, aby byly finanční prostředky na úhradu přijatých faktur (podnikatelského dluhu).

Jak hlídat obchodní partnery?

Aby mohl živnostník nebo podnikatel včas dostát svým závazkům, tak je nutné, aby jeho zákazníci řádně a včas platili. Kontrola odběratelů je z dlouhodobé perspektivy klíčová, neboť úhrada po splatnosti je běžnou podnikatelskou praxí. Jak může i drobný živnostník kontrolovat firmu? Možností je prostudování účetní závěrky na internetu. Dle zákona o účetnictví (§ 21a) mají společnosti, které se zapisují do obchodního rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu. Zveřejnění se provádí uložení do sbírky listin obchodního rejstříku ve stanoveném termínu. Na internetové adrese www.justice.cz jsou tak údaje o hospodaření dostupné široké veřejnosti. Stačí si zadat hledanou společnost (název nebo IČO). Na základě zisku, složení aktiv, výši závazků nebo počtu zaměstnanců (uvedeno ve výroční zprávě) je možné se rozhodnout, zdali máme jistotu, že nám velkou zakázku firma zaplatí. OSVČ můžeme kontrolovat ze seznamu dlužníku, který pravidelně zveřejňují na svých stránkách zdravotní pojišťovny.

U větších zakázek se kontrola nových obchodních partnerů vyplatí. U rizikovějších společností a podnikatelů je vhodné si pro první dodávky domluvit odpovídající opatření (např. platba záloh předem) a s problémovými společnostmi raději nespolupracovat. Vynaložit náklady na výrobu a nedostat od zákazníka zaplaceno může být začátek konce samostatné výdělečné činnosti a nutnosti splácení dluhů.

Umění ukončit činnost včas

Řada samostatně výdělečně činných osob v případě finančních problémů, špatného „cash-flow“, ztrátového hospodaření nadále zkouší uspět. Tímto postupem se však zvyšují dluhy z podnikatelské činnosti. Před samotným rozjezdem podnikání je vhodné mít dobrý podnikatelský záměr, rezervu pro horší časy a záložní plán, když se nebude činnost rozvíjet dle plánu.

S ohledem na rodinné „finanční zdraví“ je lepší výdělečnou činnost ukončit i s přijatelnými nízkými dluhy a následně je postupně splácet, než v činnosti pokračovat v naději, že se vše zlepší. Výsledkem může být neřešitelná rodinná finanční situace. Umět skončit, mít záložní plány a hledat jiné cesty, to vše patří k důležitým vlastnostem pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Další články k tématu Život s dluhy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí