Jak se dožít důchodu, aneb na stát se nespoléhat

štítky Penze Spoření čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přestože se důchodové podmínky ve vyspělých zemích světa zpřísňují a klesá poměr státního důchodu vůči průměrné mzdě, tak nadále řada občanů považuje státní důchodu za jistotu. Přitom tomu tak již není, důchod není jistotou, neboť stoupá počet občanů, kteří nesplní důchodové podmínky a občanů, kteří odchodem do důchodu se propadnou do „chudoby“.

V posledních letech dochází v evropských zemích ke značným změnám v oblasti státních důchodů. Mění se parametry státního důchodu, prodlužuje se důchodový věk a zpřísňují se podmínky pro přiznání všech státních důchodů (starobního, pozůstalostních důchodů i invalidních důchodů).

Na stát se při finančním zajištění v důchodu spoléhat nedá, vždyť v několika evropských zemích došlo v souvislosti s ekonomickou krizí k poklesu reálného důchodu (např. Řecku), třeba v Maďarsku došlo „ke znárodnění“ úspor občanů v penzijních fondech, které byly převedeny do státního průběžného systému.

Na státní penzi se spoléhat nelze

Vlivem nepříznivých demografických změn, kdy stoupá počet seniorů v populaci, občané se dožívají vyššího věku a státní penze je tedy vyplácena delší dobu než v minulosti a klesá porodnost, není možné udržet penzijní systémy na současné úrovni.

  • Vlastní investice na penzi, ať už do cenných papírů nebo nemovitostí a spoření na penzi nabírá na důležitosti. Čím jsme mladší, tím vyšší úlohu budou v zajištění životní úrovně v penzi vlastní investice a úspory hrát.
  • Největší naší životní investicí je však rodina. Důchodové systémy nefungují na světě dlouho. Hlavní roli hrála v minulosti rodina.

Nejenom šetřit, ale i zvyšovat vlastní „know-how“

Vlastní investice a úspory jsou velmi důležité, abychom se v důchodovém věku nepropadli do „chudoby“. Za „chudého“ se v Evropě považuje každý jehož čistý měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu mzdy. Po dlouhodobě nezaměstnaných jsou v Evropě právě důchodci velmi ohroženou skupinou. Především občané, kteří žijí sami v domácnosti. Stejně jako důraz na vlastní finanční zabezpečení je důležité na sobě v produktivním věku neustále pracovat a zvyšovat vlastní znalosti a dovednosti.

  • Světovým trendem je učení se novým věcem i třeba v šedesáti letech. Více znalostí a dovedností umožňuje občanům zůstat déle výdělečně činní. Pracovat i ve vyšším věku např. na zkrácený úvazek nebo si přivydělávat vlastní samostatnou výdělečnou činností.
  • Důchodový věk se totiž neustále prodlužuje, v Česku mají děti narozené v roce 2013 důchodový věk dokonce 73 let. Proto je potřeba moci být úspěšný na trhu práce co nejdéle.
  • Pracovat alespoň pár hodin denně i ve vyšším věku nám zaručí vyšší životní standard v důchodovém věku. Ne všechny profese a činnosti lze však vykonávat ve vyšším věku. Proto je dobré na to pamatovat a hledat činnosti, které budeme moci vykonávat ve vyšším věku, která nás budou i bavit. Aktivní penzisté se cítí velmi často psychicky a fyzicky dobře, jestliže mohou vykonávat práci, které je uspokojuje a kde mohou být užiteční.

Petr Gola

Další články k tématu Proč bude penze nižší

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí