Jak je rodičovský příspěvek vysoký?

štítky Právo Účty čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Na čem závisí, jak vysoký rodičovský příspěvek budou rodiče pobírat. Kdy je možné pobírat rodičovský příspěvek současně s příspěvkem na péči?

Rodičovský příspěvek v Česku činí v souhrnné výši 220 tisíc Kč, přičemž rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat. Na délce pobírání rodičovského příspěvku závisí, jak vysoký rodičovský příspěvek měsíčně bude.

Kdy se vyplácí rodičovský příspěvek?

Zpravidla nejdříve pobírá maminka mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství), kterou pobírá od 8. až 6. týdne před očekávaným porodem a celkem se mateřská pobírá 28 týdnů. Po skončení mateřské se vyplácí rodičovský příspěvek. Když nejsou splněny podmínky pro přiznání mateřské, tak náleží rodičovský příspěvek ihned od narození dítěte.

  • Rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a měsíčně nesmí být vyšší než 11 500 Kč.
  • Pouze při čtyřleté variantě je rodičovský příspěvek nižší. Měsíční rodičovský příspěvek činí 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Při čtyřleté variantě se rodičovský příspěvek pobírá od narození dítěte.
  • O rodičovský příspěvek se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

Nutnost doby pojištění

Pro možnost volby doby pobírání rodičovského příspěvku je nutné splnit podmínku doby pojištění. Ze zákona stačí, když podmínku doby pojištění splní otec dítěte. Když je otec zaměstnaný a maminka nezaměstnaná nebo studuje, tak bude mít rodina možnost volby délky (a tím i výše) rodičovského příspěvku.

Příspěvek na péči a rodičovský příspěvek

Při zdravotních potížích je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči na dítě, ale pouze do vyčerpání rozhodné částky rodičovského příspěvku. Když je dítě starší 4 let, tak již nelze rodičovský příspěvek pobírat (maximálně lze pobírat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte), tak se zvýší příspěvek na péči.

Vždy je tedy dobré si co nejdříve zažádat na úřadu práce o souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, v těch případech, kdy je to možné.

V Česku se rozlišují čtyři stupně závislosti: závislost prvního stupně (lehká závislost), závislost druhého stupně (středně těžká závislost), závislost třetího stupně (těžká závislost) a závislost čtvrtého stupně (úplná závislost).

Jak je příspěvek na péči vysoký?

Výše příspěvku se odvíjí od závislosti. Výše příspěvku na péči činí u dětí do 18 let: 3 000 Kč (lehká závislost), 6 000 Kč (středně těžká závislost), 9 000 Kč (těžká závislost) a 12 000 Kč (úplná závislost). Základní výše příspěvku může být zvýšena o 2 000 Kč v případě splnění zákonných podmínek (např. u zdravotně postižených dětí předškolního věku – ve věku 4 až 7 let ve III. nebo IV. stupni závislosti). Zvýšená hranice příspěvku na péči o dva tisíce korun náleží i nezaopatřenému dítěti do 18 let, které pobírá příspěvek na péči, když rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky životního minima.

Doba péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni patří mezi náhradní doby pojištění, stejně tak doba péče o blízkou osobu nebo osobu žijící ve společné domácnosti závislou na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. Doba pojištění ovlivňuje celkovou výši státního důchodu. Pro přiznání důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění, v roce 2013 v rozsahu 29 let.

Petr Gola

Další články k tématu Rodičovská dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP