Kdy se podává daňové přiznání za rok 2012?

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Od daně z příjmu fyzických osob jsou některé příjmy osvobozené a pro některé nevzniká daňová povinnost. Pro jaké příjmy se musí podat daňové přiznání za rok 2012?

Jestli roční příjmy za rok 2012, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, překročily částku 15 000 korun, tak je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Kdy je řešením roční zúčtování?

Zaměstnanci mající příjmy pouze ze zaměstnání mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování a jsou bez problémů, nemají s daňovými povinnostmi žádné starosti.

Jestliže však má zaměstnanec současně příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatních příjmů, tak musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob sám. Pro OSVČ je podání daňového přiznání samozřejmostí.

Předmět daně

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona o dani z příjmu), z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), z kapitálového majetku (§ 8), z pronájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10). Všechny vaše příjmy tedy nejsou předmětem daně.

Příjem do 6 000 Kč = daňové přiznání se nepodává

Zaměstnanci mající příjmy mimo zaměstnání za rok 2012 do částky 6 000 Kč nemusí podávat daňové přiznání. Do této sumy se nezapočítávají příjmy, u kterých je daň z příjmů vybírána srážkovou daní.

Termíny odevzdání daňového přiznání

  • do 2. 4. 2012 je základní zákonná lhůta pro odevzdání daňového přiznání, (1. duben je velikonční pondělí).
  • do 1. 7. 2012 je lhůta pro odevzdání daňového přiznání, jedná-li se o poplatníka-OSVČ, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Které příjmy nejsou předmětem daně?

V § 3, odstavci 4 jsou uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně. Tyto příjmy se nezahrnují do základu daně a neuvádějí se v daňovém přiznání. Jedná se např. o tyto příjmy: příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, úvěry a půjčky, příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování činnosti.

Příjmy od daně osvobozené

Příjmy osvobozené od daně z příjmu jsou uvedeny v § 4. Můžeme je v podstatě rozdělit do dvou skupin.

  • V první skupině jsou příjmy, které jsou od daně osvobozeny vždy. Zde řadíme např. ceny z veřejné soutěže, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody, stipendia, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti.
  • Ve druhé skupině jsou příjmy, které jsou osvobozené pouze za splnění zákonných podmínek. Zde řadíme např. příjmy z prodeje rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, příjmy z prodeje movitých věcí, příjmy z prodeje cenný papírů, příjem z prodeje movitých věcí.

Některé příjmy jsou tedy v Česku od daně osvobozené či dani vůbec nepodléhají. Je však potřeba dodržet určité zákonné podmínky. Např. při prodeji nemovitosti je potřeba časové podmínky dodržet, neboť daň při dřívějším prodeji než stanovuje zákon, výrazně snižuje náš výnos, a to by byla škoda.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí